SFP-B1023L-60: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 60km

Giá: Liên hệ
SFP-B1023L-60 Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng ...

SFP-B1023L-40: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 40km

Giá: Liên hệ
SFP-B1023L-40 Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng ...

SFP-B1023L-20: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 20km

Giá: Liên hệ
SFP-B1023L-20 Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng ...

SFP-10G-LR: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 20km

Giá: Liên hệ
SFP-10G-LR Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng c&a...

SFP-10G-ER: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 40km

Giá: Liên hệ
SFP-10G-ER  Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và k...

SFP-10G-ZR: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 20km

Giá: Liên hệ
SFP-10G-ZR Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng c&a...

SFP-10G-SR: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10.3 Gbps

Giá: Liên hệ
SFP-10G-SR Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10.3 Gbps của hã...

SFP-40G-SR: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 40 Gbps và khoảng cách 100m

Giá: Liên hệ
SFP-40G-SR Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 40 Gbps và khoảng c&...

GPON ONU SFF: Mô-đun thu phát

Giá: Liên hệ
GPON ONU SFF Mô-đun thu phát được dùng cho  mạng quang (ONU) của G...

GPON OLT C+ SFP: Bộ thu phát

Giá: Liên hệ
GPON OLT C+ SFP Bộ thu phát GPON OLT của hãng AOA  hiện đang đ...

GPON OLT B+ SFP: Bộ thu phát

Giá: Liên hệ
GPON OLT B+ SFP Bộ thu phát GPON OLT của hãng AOA  hiện đang đ...

AOC-10G-001: SFP + Cáp quang chiều dài 300m

Giá: Liên hệ
AOC-10G-001 SFP + Cáp quang chiều dài lên tới 300m của hãng&nb...

AT-FM-ST: Bộ suy giảm

Giá: Liên hệ
AT-FM-ST Bộ suy giảm để giảm hoặc cân bằng công suất trong mạng qu...

AT-FM-SC: Bộ suy giảm

Giá: Liên hệ
AT-FM-SC Bộ suy giảm để giảm hoặc cân bằng công suất trong mạng quang c...

AT-FM-LC: Bộ suy giảm

Giá: Liên hệ
AT-FM-LC Bộ suy giảm để giảm hoặc cân bằng công suất trong mạng quang c...

AT-FM-FC: Bộ suy giảm

Giá: Liên hệ
AT-FM-FC Bộ suy giảm để giảm hoặc cân bằng công suất trong mạng quang c...

AT-FF-ST: Bộ suy giảm

Giá: Liên hệ
AT-FF-ST Bộ suy giảm để giảm hoặc cân bằng công suất trong mạng qu...

AT-FF-SC: Bộ suy giảm

Giá: Liên hệ
AT-FF-SC Bộ suy giảm để giảm hoặc cân bằng công suất trong mạng qu...

AT-FF-LC: Bộ suy giảm

Giá: Liên hệ
AT-FF-LC Bộ suy giảm để giảm hoặc cân bằng công suất trong mạng quang c...

AT-FF-FC: Bộ suy giảm

Giá: Liên hệ
AT-FF-FC Bộ suy giảm để giảm hoặc cân bằng công suất trong mạng qu...
Results 81 - 100 of 138

Bài viết mới cập nhật...

 
 

Số lượng người đang truy cập...

Đang có 214 khách và không thành viên đang online