RES-1242P: Rack Mount Ethernet Switch công nghiệp 24x10/100Base-T(X) và 2x100Base-FX, SFP socket

Giá: Liên hệ
RES-1242P Rack Mount Ethernet Switch công nghiệp hỗ trợ 26 cổng  gồm 24x10...

IMG-4312+-3G: Industrial 3G Cellular Router with 2 x10/100Base-T(X),1-port PoE P.D, 1 x RS-232/422/485 Gateway

Giá: Liên hệ
IMG-4312+-3G  Industrial 3G Cellular Router with 2 x10/100Base-T(X),1-port PoE P.D,1 x RS-232/4...

RES-9242GC: Rack-Mount Ethernet Switch Công Nghiệp 24x10/100Base-T(X) , 2xGigabit, SFP socket.

Giá: Liên hệ
RES-9242GC Rack Mount Ethernet Switch công nghiệp hỗ trợ 26 cổng với 24x10/100Base-T...

IMG-4312-3G: Industrial 3G Cellular Router with 2 x10/100Base-T(X),1 x RS-232/422/485 Gateway

Giá: Liên hệ
IMG-4312-3G Industrial 3G Cellular Router with 2 x10/100Base-T(X),1 x RS-232/422/485 Gateway c...

RES-P9242GCL-LV: Rack Mount Switch công nghiệp IEC 61850-3 hỗ trợ 26 cổng gồm 24 x 10/100Base-T(X) và 2 x Gigabit,SFP socke

Giá: Liên hệ
RES-P9242GCL-LV Rack Mount Switch công nghiệp IEC 61850-3 hỗ trợ 26 cổng g...

IMG-4312+-4G: Industrial 4G LTE Cellular Router with 2x10/100Base-T(X),1-Port PoE P.D, 1x RS-232/422/485 Gateway

Giá: Liên hệ
IMG-4312+-4G  Industrial 4G LTE Cellular Router with 2x10/100Base-T(X),1-Port PoE P.D,1x R...

IMG-4312-4G: Industrial 4G LTE Cellular Router with 2x10/100Base-T(X), 1 x RS-232/422/485 Gateway

Giá: Liên hệ
IMG-4312-4G Industrial 4G LTE Cellular Router with 2x10/100Base-T(X),1x RS-232/422/485 Gateway ...

RGPS-9084GP-P: Rack-Mount Managed Gigabit PoE Switch Công Nghiệp 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. và 4x100/1000Base-X, SFP socket,

Giá: Liên hệ
RGPS-9084GP-P là Rack-Mount Managed Gigabit PoE Switch Công Nghiệp gồm 12 cổ...

IMG-6322GT-3G-EU: Industrial Cellular M2M Gateway with 1 Port RS-422/485, 1 port RS-232/422/485 & 2x10/100/1000Base-T(X) Gateway

Giá: Liên hệ
IMG-6322GT-3G-EU  Industrial  Cellular M2M Gateway with 1 Port RS-422/485,1 port RS-232/42...

RGPS-92222GCP-NP: Rack Mount 26 cổng managed Gigabit PoE Switch Công Nghiệp.

Giá: Liên hệ
RGPS-92222GCP-NP  Rack Mount Managed Gigabit PoE Switch công nghiệp hỗ trợ 26 ...

IMG-6322GT-3G-US: Industrial Cellular M2M Gateway 1 Port RS-422/485,1 port RS-232/422/485 & 2x10/100/1000Base-T(X)

Giá: Liên hệ
IMG-6322GT-3G-US Industrial Cellular M2M Gateway 1 Port RS-422/485,1 port RS-232/422/485 & ...

IMG-6322GT-4G-EU: Industrial Cellular M2M Gateway 1 Port RS-422/485,1 port RS-232/422/485 & 2x10/100/1000Base-T(X)

Giá: Liên hệ
IMG-6322GT-4G-EU  Industrial Cellular M2M Gateway 1 Port RS-422/485,1 port RS-232/422/485 ...

IMG-6322GT-4G-US: Industrial Cellular M2M Gateway 1 Port RS-422/485, 1 port RS-232/422/485 & 2x10/100/1000Base-T(X)

Giá: Liên hệ
IMG-6322GT-4G-US Industrial Cellular M2M Gateway 1 Port RS-422/485,1 port RS-232/422/485 & ...

IMG-W6121+-3G-M12: Industrial Cellular M2M Gateway 1x10/100/1000Base-T(X) PoE P.D. and 2xRS-232

Giá: Liên hệ
IMG-W6121+-3G-M12  Industrial Cellular M2M Gateway 1x10/100/1000Base-T(X) PoE P.D and 2xRS-232&...

IMG-W6121+-4G-M12: Industrial Cellular M2M Gateway 1x10/100/1000Base-T(X) PoE P.D and 2xRS-232

Giá: Liên hệ
IMG-W6121+-4G-M12  Industrial Cellular M2M Gateway 1x10/100/1000Base-T(X) PoE P.D and 2xRS-232 ...

TES-1080-M12: EN50155 8-Port Unmanaged Ethernet Switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector

Giá: Liên hệ
TES-1080-M12 EN50155 8-Port Unmanaged Ethernet Switch with 8x10/100Base-T(X),M12 connector của&nbs...

TES-1080-M12-BP2: EN50155 8-Port Unmanaged Ethernet Switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector

Giá: Liên hệ
TES-1080-M12-BP2 EN50155 8-Port Unmanaged Ethernet Switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector...
Results 1 - 20 of 629

Bài viết mới cập nhật...