ATC-810: Dây chuyển đổi từ USB sang RS232

Giá: Liên hệ
ATC-810 là dây chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang USB của hãng ...

USB485I: Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 isolation

Giá: Liên hệ
USB485I  Bộ chuyển đổi công nghiệp USB sang RS232/485/422, không cần cài đặt, ...

ADAM-4561: 1-port Isolated USB to RS-232/422/485 Converter

Giá: Liên hệ
ADAM-4561: Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 cổng USB sang RS-232/422/485 của h...

ADAM-4562: 1-port Isolated USB to RS-232 Converter

Giá: Liên hệ
ADAM-4562 Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 cổng USB sang RS-232 của hãn...

EX9530: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232/RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9530     Là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS23...

I-7560: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232

Giá: Liên hệ
I-7560 Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232 của hãng ICP-DA...

I-7560U: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232(Windows 8/8.1)

Giá: Liên hệ
I-7560U Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232 của hãng ICP-D...

USB-2514: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng cách ly RS232

Giá: Liên hệ
USB-2514  Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng cách ly RS232  c...

I-7561: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 cách ly 3000VDC.

Giá: Liên hệ
I-7561 Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 của hãng&nbs...

I-7561U: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 cách ly (Gray Cover).

Giá: Liên hệ
I-7561U Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 của hãng IC...

Uport 2210: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232.

Giá: Liên hệ
UPort 2210 2-port RS-232 USB-to-serial converter của hãng Moxa-Taiwan đư...

Uport 2410: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232.

Giá: Liên hệ
Uport 2410  Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232 của hã...

Uport 1100: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485.

Giá: Liên hệ
Uport 1100 Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 của hãng Moxa...

Uport 1250I: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/422/485, cách ly 2 kV

Giá: Liên hệ
UPort 1250I  USB to 2-port RS-232/422/485 serial hub with 2 kV isolation  của ...

Uport 1450: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485

Giá: Liên hệ
Uport 1450  Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485 của h...

Uport 1450I: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485, cách ly 2kV.

Giá: Liên hệ
Uport 1450I  Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485 cách...

HXSP-3100: Bộ chuyển đổi nối tiếp USB 2.0 sang 4 cổng RS232

Giá: Liên hệ
HXSP-3100 Bộ chuyển đổi nối tiếp USB 2.0 sang 4 cổng RS232 với tốc độ truyền d...

ISC-8110U: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang 8 x RS232

Giá: Liên hệ
ISC-8110U  Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang 8 x RS232 của hãn...

USB8232I: Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS232.

Giá: Liên hệ
USB8232I  Bộ chuyển đổi giao diện cách ly USB sang 8 cổng RS232. Cổng nối...

USB232/485/422: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/485/422

Giá: Liên hệ
USB232/485/422 Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/485/422 của hãng ...
Results 1 - 20 of 24