ATC-810: Dây chuyển đổi từ USB sang RS232

Giá: Liên hệ
ATC-810 là dây chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang USB của hãng ...

USB485I: Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 isolation

Giá: Liên hệ
USB485I là thiết bị công nghiệp chuyển đổi từ USB sang RS232/485/422,...

ADAM-4561: 1-port Isolated USB to RS-232/422/485 Converter

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADAM-4561 là một sản phẩm công nghi...

ADAM-4562: 1-port Isolated USB to RS-232 Converter

Giá: Liên hệ
ADAM-4562 là bộ chuyển đổi 01 cổng USB sang RS-232 của hãng Advantech ...

EX9530: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232/RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9530 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232 hoặc RS485...

I-7560: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232

Giá: Liên hệ
I-7560 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232. Cổng COM nối tiếp...

I-7560U: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232(Windows 8/8.1)

Giá: Liên hệ
I-7560U là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232. Cổng COM nối tiế...

USB-2514: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng cách ly RS232

Giá: Liên hệ
USB-2514 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng cách ly RS23...

I-7561: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 cách ly 3000VDC.

Giá: Liên hệ
I-7561 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 tiết kiệm ch...

I-7561U: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 cách ly(Gray Cover).

Giá: Liên hệ
I-7561U là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 tiết kiệm c...

Uport 2210: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232.

Giá: Liên hệ
Uport 2210 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232 của h...

Uport 2410: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232.

Giá: Liên hệ
Uport 2410 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232 của h&ati...

Uport 1100: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485.

Giá: Liên hệ
Uport 1100 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 của h&atil...

Uport 1250: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/485/422.

Giá: Liên hệ
Uport 1250 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/422/485 c...

Uport 1250L: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/422/485, cách lý 2 kV

Giá: Liên hệ
Uport 1250L là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/422/485 c&...

Uport 1450: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485

Giá: Liên hệ
Uport 1450 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485 c...

Uport 1450L: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485, cách ly 2kV.

Giá: Liên hệ
Uport 1450L là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485 c&...

Uport 1650-16: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 16 cổng RS232/422/485

Giá: Liên hệ
Uport 1650-16 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 16 cổng RS232/422/485...

HXSP-3100 Bộ chuyển đổi nối tiếp USB 2.0 sang 4 cổng RS232

Giá: Liên hệ
HXSP-3100 Bộ chuyển đổi nối tiếp USB 2.0 sang 4 cổng RS232 với tốc độ truyền d...

ISC-8110U: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang 8 x RS232

Giá: Liên hệ
ISC-8110U   Là bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang 8 x RS232 của...
Results 1 - 20 of 22