NPort 5110A: Bộ chuyển 10/100M Ethernet sang 1 cổng RS-232

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu NPort 5110A là một sản phẩm công nghi...

Nport 5110: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 1 cổng RS-232

Giá: Liên hệ
Nport 5110 là bộ chuyển đổi tín hiệu 01 cổng RS232 sang Ethernet được t...

Nport 5150: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 1 cổng RS-232/485/422

Giá: Liên hệ
Nport 5150 là bộ chuyển đổi tín hiệu 01 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet ...

Nport 5150A: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 1 cổng RS-232/485/422

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu NPort 5150A của hãng Moxa - Taiwan hiện ...

Nport 5130A: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 1 cổng RS-422/485

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu NPort 5130A của hãng Moxa - Taiwan hiện ...

NPort 5210A: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 2 cổng RS-232

Giá: Liên hệ
 Dòng sản phẩm NPort 5210A của hãng Moxa là sản phẩm ...

NPort 5410: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 4 cổng RS-232

Giá: Liên hệ
 Dòng sản phẩm NPort 5410 của hãng Moxa là sản phẩm đượ...

Nport 5230A: Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 cổng RS485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NPort 5230A của hãng Moxa là sản phẩm được thiết kế theo tiêu...

NPort 5250A: Bộ chuyển đổi tín hiệu 02 cổng RS-232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NPort 5250A của hãng Moxa là sản phẩm được thiết kế theo tiêu...

NPort 5430: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 4 cổng RS-422/485

Giá: Liên hệ
NPort 5430 của hãng Moxa là sản phẩm được thiết kế theo tiêu ...

NPort 5450: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 4 cổng RS-232/422/485

Giá: Liên hệ
NPort 5450 của hãng Moxa là sản phẩm được thiết kế theo tiê...

MGate MB3170: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways nâng cao 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MGate MB3170 là bộ chuyển đổi tín hiệu nâng cao 01 cổng RS232/48...

MGate MB3270: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways nâng cao 2 cổng RS232/485/4221 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MGate MB3270 là bộ chuyển đổi tín hiệu nâng cao 02 cổng RS232/48...

MGate MB3180: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways 1 cổng RS232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
Mgate MB3180 là bộ chuyển đổi tín hiệu tiêu chuẩn 1 cổng RS232/485/...

MGate MB3280: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways 2 cổng RS232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
Mgate MB3280 là bộ chuyển đổi tín hiệu tiêu chuẩn 2 cổng RS232...

MGate MB3480: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
Mgate MB3480 là bộ chuyển đổi tín hiệu tiêu chuẩn 4 cổng RS232...

OnCell G3151-HSPA: Modem công nghiệp 3G

Giá: Liên hệ
OnCell G3151-HSPA là bộ modem công nghiệp 3G hỗ trợ các cổng RS23...

EDS-205: Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet

Giá: Liên hệ
EDS-205  Switch công nghiệp  5 cổng Ethernet của hãng Moxa-Taiwan ...

NPort 5210/NPort 5230/NPort 5232: Bộ chuyển đổi tín hiệu Serial sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NPort 5210/NPort 5230/NPort 5232: là các bộ chuyển đổi tín hiệu 2...

ioLogik E1210: Bộ chuyển Ethernet mạch I/O từ xa 16 DI, 2 cổng Ethernet

Giá: Liên hệ
ioLogik E1210 là bộ chuyển mạch I/O từ xa 16 DI, 2 cổng Ethernetcủa hã...
Results 1 - 20 of 417