NPort 5110A: Bộ chuyển 10/100M Ethernet sang 1 cổng RS-232

Giá: Liên hệ
NPort 5110A        Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 cổn...

Nport 5110: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 1 cổng RS-232

Giá: Liên hệ
Nport 5110 là bộ chuyển đổi tín hiệu 01 cổng RS232 sang Ethernet được t...

Nport 5150: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 1 cổng RS-232/485/422

Giá: Liên hệ
Nport 5150     Bộ chuyển đổi tín hiệu 01 cổng RS-232/485/422 sang E...

Nport 5150A: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 1 cổng RS-232/485/422

Giá: Liên hệ
NPort 5150A        Bộ chuyển đổi tín hiệu từ  R...

Nport 5130A: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 1 cổng RS-422/485

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu NPort 5130A của hãng Moxa - Taiwan hiện ...

NPort 5210A: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 2 cổng RS-232

Giá: Liên hệ
NPort 5210A        Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 2 cổng RS-232 c...

NPort 5410: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 4 cổng RS-232

Giá: Liên hệ
NPort 5410         Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet san...

Nport 5230A: Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 cổng RS485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NPort 5230A       Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 cổng RS485/422...

NPort 5250A: Bộ chuyển đổi tín hiệu 02 cổng RS-232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NPort 5250A      Bộ chuyển đổi tín hiệu 02 cổng RS-232/422/485 san...

NPort 5430: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 4 cổng RS-422/485

Giá: Liên hệ
NPort 5430          Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sa...

NPort 5450: Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 4 cổng RS-232/422/485

Giá: Liên hệ
NPort 5450   Bộ chuyển đổi 10/100M Ethernet sang 4 cổng RS-232/422/485 &nbs...

MGate MB3170: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways nâng cao 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MGate MB3170     Bộ chuyển đổi tín hiệu nâng cao 01 cổng RS23...

MGate MB3270: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways nâng cao 2 cổng RS232/485/4221 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MGate MB3270        Bộ chuyển đổi tín hiệu nâng cao 02 c...

MGate MB3180: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways 1 cổng RS232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
Mgate MB3180        Bộ chuyển đổi tín hiệu tiêu chuẩn 1 ...

MGate MB3280: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways 2 cổng RS232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
Mgate MB3280      Bộ chuyển đổi tín hiệu tiêu chuẩn 2 cổng ...

MGate MB3480: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
Mgate MB3480    Bộ chuyển đổi tín hiệu tiêu chuẩn 4 cổng RS232/4...

OnCell G3151-HSPA: Modem công nghiệp 3G

Giá: Liên hệ
OnCell G3151-HSPA      Modem công nghiệp 3G hỗ trợ các cổng RS23...

EDS-205: Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet tốc độ 10/100BaseT(X) (RJ45)

Giá: Liên hệ
EDS-205     Switch công nghiệp  5 cổng Ethernet tốc độ 10/10...

ioLogik E1210: Bộ chuyển Ethernet mạch I/O từ xa 16 DI, 2 cổng Ethernet

Giá: Liên hệ
ioLogik E1210      Bộ chuyển mạch I/O từ xa 16 DI, 2 cổng Ethernet  c...

ioLogik E1211: Bộ chuyển mạch I/O từ xa 16 DO, 2 cổng Ethernet

Giá: Liên hệ
ioLogik E1211         Bộ chuyển mạch I/O từ xa 16 DO, 2 cổng Ethe...
Results 1 - 20 of 513