NP301: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NP301  Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 sang Ethernet của hãng 3On...

CAN485: Bộ chuyển đổi CAN sang RS485

Giá: Liên hệ
CAN485     1-port CAN Bus to RS-485 Converter của hãng 3Oneda...

CAN232: Bộ chuyển đổi CAN sang RS232

Giá: Liên hệ
CAN-232   1-port CAN Bus to RS-232 Converter của hãng 3onedata&nbs...

GW1101-1D(RS-485): 1-port RS-485/422 to Ethernet Modbus Gateway

Giá: Liên hệ
GW1101-1D(RS-485)    Modbus gateway chuẩn công nghiệp hỗ trợ 1 100M Copper P...

GW1101-1D(RS-232): 1-port RS-232 to Ethernet Modbus Gateway

Giá: Liên hệ
GW1101-1D(RS232)    Modbus Gateway chuẩn công nghiệp hỗ trợ 1...

GW1102-2D(RS-485): 2-port RS-485/422 to Ethernet Modbus Gateway

Giá: Liên hệ
GW1102-2D(RS-485)     Modbus Gateway công nghiệp hỗ trợ 02 cổng RS...

GW1102-2D(RS-232): 2-port RS-232 to Ethernet Modbus Gateway

Giá: Liên hệ
GW1102-2D(RS-232)      Modbus Gateway hỗ trợ 02 cổng RS232 ( d...

GW1104-4DI(RS-485): Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
GW1104-4DI(RS-485)      Modbus Gateway hỗ trợ  4 cổng RS485...

NP302T-2D(RS-232): Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NP302T-2D(RS-232)     Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232 sang Ethernet hỗ trợ&nb...

NP302T-2D(RS-485): Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NP302T-2D(RS-485)     Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet hỗ tr...

NP304T-4D(RS-232): Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NP304T-4D(RS-232)             Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232...

NP304T-4DI(RS-485): Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NP304T-4DI(RS-485)     Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet&nbs...

NP308T-8D(RS-232): Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NP308T-8D(RS-232)    Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng RS232 sang Ethernet h...

NP308T-8DI(RS-485): Bộ chuyển đổi 8 cổng RS485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NP308T-8DI(RS-485)   Bộ chuyển đổi tín hiệu  từ 8 cổng RS485 ho...

NP3016T-16D(RS-232): Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NP3016T-16D(RS-232)  Bộ chuyển đổi tín hiệu 16 cổng RS232 sang Ethernet ở t...

NP3016T-16DI(RS-485): Bộ chuyển đổi tín hiệu 16 cổng RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NP3016T-16DI(RS-485)   Bộ chuyển đổi tín hiệu 16 cổng RS485 hoặc RS422...

NP3016T-16D(RS-232/485/422): Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NP3016T-16D(RS-232/485/422)   Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet&n...

TLC422 : Bộ chuyển đổi cổng RS-232 sang RS-422

Giá: Liên hệ
TLC422    Bộ chuyển đổi tín hiệu giữa RS-232 và RS-422 của...

TLC485: Bộ chuyển đổi cổng RS-232 sang RS-485

Giá: Liên hệ
TLC485    Bộ chuyển đổi cổng RS-232 sang RS-485 của hãng 3onedata ...

SW485C: Bộ chuyển đổi cổng RS232 sang RS485/422

Giá: Liên hệ
SW485C   Bộ chuyển đổi cổng RS232 sang RS485/422 của hãng 3onedata ...

SW485WA: Bộ chuyển đổi cổng tín hiệu 2 chiều RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
SW485WA      Bộ chuyển đổi cổng tín hiệu 2 chiều RS232 sang RS485...

Model485P: Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Giá: Liên hệ
Model485P     Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422   của hãng...

SW485GI: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485/422, hỗ trợ bộ lặp cho RS485/422

Giá: Liên hệ
SW485GI     Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485/422, hỗ trợ b...

SW4485I: Bộ RS485 HUB 4 cổng

Giá: Liên hệ
SW4485I     Bộ RS485 HUB 4 cổng cho phép một bus RS-485 hoặc mộ...

Octopus3000: Bộ HUB chuyển đổi RS485/422 8 cổng

Giá: Liên hệ
Octopus3000     Bộ khuếch đại bus RS-485/422 có hiệu suất cao, c&oa...

MODEL7221: Bộ chuyển đổi V.35 sang FE1 (Framed E1)

Giá: Liên hệ
MODEL7221      Bộ chuyển đổi cung cấp chuyển đổi giữa giao ...

MODEL7212: Bộ chuyển đổi FE1 (Framed E1) sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MODEL7212    Bộ chuyển đổi FE1 (Framed E1) sang Ethernet cung cấp cầu chuyển ...

MODEL7211: Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MODEL7211      Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet  cung cấp cầu chuyển ...

MODEL7210: Bộ ghép kênh 4 kênh E1, có cổng Ethernet

Giá: Liên hệ
MODEL7210        Bộ ghép kênh nghịch đảo truyền ...

RACK4000: Bộ chuyển đổi giao thức 16 cổng

Giá: Liên hệ
RACK4000     Bộ chuyển đổi giao thức 16 cổng của hãng 3Oneda...

E485: Bộ chuyển đổi RS485/422 sang E1

Giá: Liên hệ
E485    Bộ chuyển đổi giao diện hỗ trợ chuyển đổi giữa giao diện E1 ...

E232: Bộ chuyển đổi RS232 sang E1

Giá: Liên hệ
E232     Bộ chuyển đổi giao diện hỗ trợ chuyển đổi giữa giao di...

MC201: Bộ chuyển đổi giao tiếp CAN sang sợi quang

Giá: Liên hệ
MC201   Bộ chuyển đổi giao tiếp CAN sang sợi quang  của hãng 3One...

Model271: Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang sợi quang

Giá: Liên hệ
Model271    Bộ chuyển đổi tín hiệu nối tiếp 232/485/422 sang sợ...

Model277: Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang sợi quang

Giá: Liên hệ
Model277      Bộ chuyển đổi cổng nối tiếp RS232/485/422 sang sợi quang...

Model277A: Bộ chuyển đổi RS-232 sang sợi quang

Giá: Liên hệ
Model277A     Bộ chuyển đổi cổng nối tiếp RS232 sang sợi Quang để t...

Model277B: Bộ chuyển đổi RS-485/422 sang sợi Quang

Giá: Liên hệ
Model277B    Bộ chuyển đổi cổng nối tiếp RS485/422 sang sợi Quang củ...

IMF204-2F-4DI: Bộ chuyển đổi cổng nối tiếp RS485 (4 cổng) sang sợi quang (2 cổng)

Giá: Liên hệ
IMF204-2F-4DI      Bộ chuyển đổi cổng nối tiếp RS485 sang sợi Quang v...

IMF208-2F-8DI: Bộ chuyển đổi cổng nối tiếp RS485 (8 cổng) sang sợi quang (2 cổng)

Giá: Liên hệ
IMF208-2F-8DI       Bộ chuyển đổi cổng nối tiếp RS485 sang sợi qu...

IES605-2D(RS-232): Switch Công Nghiệp 5 Cổng Ethernet + 2 Cổng RS232

Giá: Liên hệ
IES605-2D (RS232)       Switch công nghiệp  hỗ trợ 2 cổn...
Results 1 - 40 of 326