LG01-P: Lora Gateway Dragino

Giá: Liên hệ
LG01-P  LoRa Gateway 1 kênh nguồn mở cho phép bạn nối mạng LoRa khô...

OLG01: IoT Gateway featuring LoRa technology

Giá: Liên hệ
OLG01   IoT Gateway featuring LoRa technology của hãng Dragino  hiện ...

LG01-S: IoT Gateway featuring LoRa

Giá: Liên hệ
LG01-S IoT Gateway featuring LoRa của hãng Dragino  hiện đang được B...

LG01-N: Single Channel LoRa IoT

Giá: Liên hệ
LG01-N    Single Channel LoRa IoT cho phép bạn nối mạng LoRa không...

RS485-LN : RS485 to LoRaWAN Converter

Giá: Liên hệ
RS485-LN  RS485 to LoRaWAN Converter của hãng Dragino  hiện đang&nbs...

Dragino LoRa Shield 433MHZ

Giá: Liên hệ
Dragino LoRa Shield 433MHZ   là bộ thu phát tầm xa trên hệ số dạn...

LT-33222-L: LoRa I/O Controller

Giá: Liên hệ
LT-33222-L LoRa I/O Controller của hãng Dragino  hiện đang được BKAI...

OLG02: Outdoor Dual Channels LoRa IoT Gateway

Giá: Liên hệ
OLG02 Outdoor Dual Channels LoRa IoT Gateway của hãng Dragino  hiện đang ...
Results 1 - 8 of 8

Bài viết mới cập nhật...