MC201: Bộ chuyển đổi giao tiếp CAN sang sợi quang

Giá: Liên hệ
MC201  Bộ chuyển đổi giao tiếp CAN sang sợi quang của hãng 3Onedata-Ch...

MC201-F: 1-port CAN Bus to Fiber Converter

Giá: Liên hệ
MC201-F 1-port CAN Bus to Fiber Converter của hãng 3Onedata-Chinahiện đang được...

I-2532: Bộ chuyển đổi CAN sang quang ST Multi-Mode

Giá: Liên hệ
I-2532 Bộ chuyển đổi CAN sang quang ST Multi-Mode bảo vệ truyền dữ liệu khỏi...

ICF-1170I: Bộ chuyển đổi tín hiệu CAN sang Quang.

Giá: Liên hệ
ICF-1170I Bộ chuyển đổi tín hiệu CAN sang Quang hỗ trợ các...

ICP222-1T2F-2CI-TB-P(12-48VDC): DIN-Rail Mounting 2-Port CAN Server

Giá: Liên hệ
ICP222-1T2F-2CI-TB-P(12-48VDC): DIN-Rail Mounting 2-Port CAN Server là thiết bị Can server đư...

MC201-F(SSC20km): 1-port CAN Bus to Fiber Converter

Giá: Liên hệ
MC201-F(SSC20km) là bộ chuyển đổi 1 cổng CAN Bus sang Quang với khoảng cách tố...

MC201-F(SSC15km): 1-port CAN Bus to Fiber Converter, SM, SC, 15Km

Giá: Liên hệ
MC201-F(SSC15km) là bộ chuyển đổi 1 cổng CAN Bus sang Quang với khoảng cách tố...
Results 1 - 7 of 7