HXSP-485A: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-485A Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 của hãng Hexin ...

HXSP-2108E-A: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
HXSP-2108E-A Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Ethernet của hãng Hexin...

HXSP-2108E-B: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
HXSP-2108E-B Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/422 sang Ethernet của hãng H...

HXSP-1001 : Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
HXSP-1001 Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/RS485/RS422 sang Ethernet của h&a...

HXSP-2108C: Thiết bị chuyển đổi từ RS232 sang RS485/RS422 sử dụng trong công nghiệp

Giá: Liên hệ
HXSP-1208C là thiết bị được sản xuất bởi hãng Hexin - China. Thiết b...

HXSP-1002A: Chuyển đổi 2 Port RS-232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
HXSP-1002A Bộ chuyển đổi tín hiệu  RS-232 sang Ethernet ( TCP/IP) hi...

HXSP-2118B: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS422/RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-2118B Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang RS485/422 của hãng...

HXAD-2118B: Bộ chuyển đổi rs232 to RS485/RS422

Giá: Liên hệ
HXAD-2118B Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang RS485/RS422 của h&at...

HXSP-485B: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-485B Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 của hãng H...

HXSP-485C: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-485C Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 không cần nguồ...

HXSP-TTL-U1: Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang TTL

Giá: Liên hệ
HXSP-TTL-U1 Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang TTL dùng để kết nối thiết bị TTL ho...

HXSP-3100: Bộ chuyển đổi nối tiếp USB 2.0 sang 4 cổng RS232

Giá: Liên hệ
HXSP-3100 Bộ chuyển đổi nối tiếp USB 2.0 sang 4 cổng RS232 với tốc độ truyền d...

HXSP-2108G: Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
HXSP-2108G Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang RS485/RS422 với tốc độ truyền dữ l...

TD-277R-SM: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Single-Mode Fiber Converter

Giá: Liên hệ
TD-277R-SM Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Single-mode Fiber Converter của ...

TD-277S-SM: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/RS422 sang Single-Mode Fiber Converter

Giá: Liên hệ
TD-277S-SM là bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/RS422 sang Single-mode F...

HTB-3100/ HTB-3100A/B: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Ethernet sang Singlemode Single Fiber Converter

Giá: Liên hệ
HTB-3100/ HTB-3100A/B Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Ethernet sang Singlemode Sing...

HTB-GM-03: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Ethernet sang Series Gigabit Fiber Converter

Giá: Liên hệ
HTB-GM-03 Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Ethernet sang Series Gigabit Fiber Converter c...

HTB-GS-03: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Ethernet sang Series Gigabit Fiber Converter

Giá: Liên hệ
HTB-GS-03 Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Ethernet sang Series Gigabit Fiber Conver...

HTB-GS-03-A/B: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Ethernet sang Series Gigabit Fiber Converter

Giá: Liên hệ
HTB-GS-03-A/B Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Ethernet sang Series Gigabit Fiber Co...

HTB-1100-C: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Ethernet sang Series Fiber Media Converter

Giá: Liên hệ
HTB-1100-C Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Ethernet sang Series Fiber Media Convert...
Results 1 - 20 of 57

Bài viết mới cập nhật...