MWS01: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MWS01 là sản phẩm trong dòng sản phẩm Serial Device Servers của hãng ...

MWS02-102: Bộ chuyển đổi tín hiệu 02 cổng RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MWS02-102 là một sản phẩm chất lượng cao theo tiêu chuẩn công n...

MWS02-202: Bộ chuyển đổi tín hiệu 02 cổng RS485/RS422 sang ethernet

Giá: Liên hệ
Tương tự các sản phẩm trong họ thiết bị Serial Device Server của hãng ...

MWS04-104: Bộ chuyển đổi tín hiệu 04 cổng RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MWS04-104 Bộ chuyển đổi tín hiệu 04 cổng RS232 sang Ethernet của h&ati...

MWS04-204: Bộ chuyển đổi tín hiệu 04 cổng RS485/RS422 sang ethernet

Giá: Liên hệ
MWS04-204 Bộ chuyển đổi tín hiệu 04 cổng RS485/RS422 sang Ethernet của h&at...

MWS08-108: Bộ chuyển đổi tín hiệu 08 (tám) cổng RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MWS08-108 Bộ chuyển đổi tín hiệu 08 cổng RS232 sang Ethernetl của hãng Up...

MWS08-208: Bộ chuyển đổi tín hiệu 08 (tám) cổng RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MWS08-208  Bộ chuyển đổi tín hiệu 08 cổng RS485/RS422 sang Ethernet của h&a...

MWS16-116: Bộ chuyển đổi tín hiệu 16 (mười sáu) cổng RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MWS16-116  Bộ chuyển đổi tín hiệu 16 cổng RS232 sang Ethernet của h&at...

MWS16-216: Bộ chuyển đổi tín hiệu 16 (mười sáu) cổng RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MWS16-216 Bộ chuyển đổi tín hiệu 16 cổng RS485/RS422 sang Ethernet của h&at...

MW10F: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang Quang

Giá: Liên hệ
MW10F Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang Quang của hãng UPCOM. Thi...

MW40F: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS485/RS422 sang Quang

Giá: Liên hệ
MW40F  Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS485/RS422 sang Quang của hãn...

MW50F: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/RS485/RS422 sang Quang

Giá: Liên hệ
MW50F là sự kết hợp của hai dòng sản phẩm MW10F và MW40F của h&at...

MW1020: Cổng chuyển đổi RS232 sang RS422

Giá: Liên hệ
MW1020 là cổng chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS422 của hãng Up...

MW1030: Cổng chuyển đổi RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
MW1030 là cổng chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 và ngược l...

MWIS01 : 1-Port RS-232/485/422 to Ethernet Industrial Serial Server

Giá: Liên hệ
MWIS01 là một thiết bị cấu hình cao, được thiết kế theo chuẩn c...

MWIS02: 2-Port RS-232/485 to Ethernet Industrial Serial Server

Giá: Liên hệ
MWIS02 2-Port RS-232/485 to Ethernet Industrial Serial Server của hãng Upcom hiện đ...

MWIS04: 4-Port RS-232/485/422 to Ethernet Industrial Serial Server

Giá: Liên hệ
MWIS04 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 sang Ethernet của hãng UPC...

MWIS08: 8-Port RS-232/485 to Ethernet Industrial Serial Server

Giá: Liên hệ
MWIS08 Bộ chuyển đổi tín hiệu hai chiều hỗ trợ 08 cổng RS232/485 sang Ethern...

MWIS01B: 1-port RS-232/485/422 to Ethernet Modbus gateway

Giá: Liên hệ
MWIS01B 1-port RS-232/485/422 to Ethernet Modbus Gateway của hãng UPCOM hiện đang ...

MWIS02B: 2-port RS-232/485 to Ethernet Modbus gateway

Giá: Liên hệ
MWIS02B 2-port RS-232/485 to Ethernet Modbus Gateway của hãng Upcom hiện đang đư...
Results 1 - 20 of 26

Bài viết mới cập nhật...