F3426: Industrial Openwrt Router

Giá: Liên hệ
F3426 Router 3G công nghiệp hỗ trợ cổng Ethernet và cổng Serial (RS232/R...

F3C30: 4G LTE Dual-SIM Router

Giá: Liên hệ
F3C30 4G LTE Dual-SIM Router công nghiệp hỗ trợ dual-sim trên nền tạng m...

F3525: TD-SCDMA Industrial Router

Giá: Liên hệ
F3525 TD-SCDMA Industrial Router là Router công nghiệp của hãng Four-Fa...

F3124: GPRS WIFI Router

Giá: Liên hệ
3124  Router GPRS công nghiệp của hãng Four-Faith hiện đang được B...

F3224: CDMA WIFI Router

Giá: Liên hệ
F3224 Router 3G công nghiệp của hãng Four-Faith hiện đang được BKAII ph...

F3324: EDGE WIFI Router

Giá: Liên hệ
F3324  Router công nghiệp của hãng Four-Faith hiện đang được BKAII...

F3424 :Industrial Router WCDMA

Giá: Liên hệ
F3424  Router 3G công nghiệp của hãng Four-Faith hiện đang đư...

F3524 : Industrial Router TD-SCDMA

Giá: Liên hệ
F3524  Router 3G công nghiệp của hãng Four-Faith hiện đang đư...

F3436: Industrial WCDMA Router

Giá: Liên hệ
F3436 Router 3G công nghiệp hỗ trợ 1 cổng WAN, 4 cổng LAN, cổng RS232/48...

F3736: LTE Industrial Router

Giá: Liên hệ
F3736 LTE Industrial Routercông nghiệp của hãng Four-Faith hiện đang ...

F3836: FDD-LTE 4G Router

Giá: Liên hệ
F3836 FDD-LTE 4G Router công nghiệp hỗ trợ 1 cổng WAN,4 cổng LAN củ...

F7C30: GPS+LTE&WCDMA/LTE&WCDMA Router

Giá: Liên hệ
F7C30 GPS+LTE&WCDMA/LTE&WCDMA Router có hỗ trợ GPS của hãng Four-Faith h...

F7B30: Router TD-SCDMA/TD-SCDMA + GPS

Giá: Liên hệ
F7B30 Router TD-SCDMA/TD-SCDMA + GPSThiết bị hỗ trợ sao lưu liên kết đô...

F7B31: GPS+EVDO/EVDO Router

Giá: Liên hệ
F7B31 GPS+EVDO/EVDO Router của hãng Four-Faith hiện đang được BKAII phân phố...

F7B32: GPS+WCDMA/WCDMA router

Giá: Liên hệ
F7B32 GPS+WCDMA/WCDMA Router của hãng Four-Faith hiện đang được BKAII phân ph...

F7B33: GPS+EVDO/WCDMA Router

Giá: Liên hệ
F7B33 GPS+EVDO/WCDMA Router của hãng Four-Faith hiện đang được BKAII phân ph...

F7B34: GPS+EVDO/TD-SCDMA Router

Giá: Liên hệ
F7B34 GPS+EVDO/TD-SCDMA Router của hãng Four-Faith hiện đang được BKAII phân p...

F3427: Router 3G công nghiệp

Giá: Liên hệ
F3427 Là một thiết bị truyền thông không dây sử dụng ...

F3827: LTE&WCDMA Cellular Router

Giá: Liên hệ
F3827 LTE&WCDMA Cellular Routerlà một thiết bị di động không d&a...

F3826: LTE-FDD WIFI Port Router

Giá: Liên hệ
F3826 LTE-FDD WIFI Port Router công nghiệp hỗ trợ tiêu chuẩn 802....
Results 1 - 20 of 163