Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 cho phép người dùng có thể kết nối trực tiếp các thiết bị có giao diện cổng vật lý RS485 với cổng USB của máy tính một cách dễ dàng. Hiện nay BKAII có cung cấp các bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 của các hãng nổi tiếng như: Advantech - Taiwan, ATC - China, 3Onedata - China....

USB232/485/422: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/485/422

Giá: Liên hệ
USB232/485/422   Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/485/422 của h&ati...

HXSP-2108G Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
HXSP-2108G Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang RS485/RS422 với tốc độ truyền dữ l...

Uport 1650-16: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 16 cổng RS232/422/485

Giá: Liên hệ
Uport 1650-16 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 16 cổng RS232/422/485...

Uport 1450L: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485, cách ly 2kV.

Giá: Liên hệ
Uport 1450L là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485 c&...

Uport 1450: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485

Giá: Liên hệ
Uport 1450 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485 c...

Uport 1250L: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/422/485, cách lý 2 kV

Giá: Liên hệ
Uport 1250L là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/422/485 c&...

Uport 1250: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/485/422.

Giá: Liên hệ
Uport 1250 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/422/485 c...

Uport 1100: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485.

Giá: Liên hệ
Uport 1100 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 của h&atil...

I-7563U: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3 chiều (Gray Cover).

Giá: Liên hệ
I-7563U là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3000VDC ...

I-7563: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3 chiều.

Giá: Liên hệ
I-7563 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3000VDC 3...

I-7561U: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 cách ly(Gray Cover).

Giá: Liên hệ
I-7561U là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 tiết kiệm c...

I-7561: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 cách ly 3000VDC.

Giá: Liên hệ
I-7561 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 tiết kiệm ch...

TM-7561: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS-485 cách ly.

Giá: Liên hệ
TM-7561 là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS-485 cách ly tối ưu v...

EX9531: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9531 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 hoặc RS422 của h&ati...

EX9530: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232/RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9530 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232 hoặc RS485...

USB-4604BM: 4-port RS-232/422/485 Serial to USB Converter

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi USB-4604BM là một thành viên trong series sản phẩm US...

USB-4604B: 4-port RS-232 Serial to USB Converter

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm USB-4604 cho phép máy tính người dù...

USB8485I: Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485/422 isolation

Giá: Liên hệ
USB8485I là thiết bị chuyển đổi từ USB sang 8 cổng RS485/422, cho phép c...

USB485I: Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 isolation

Giá: Liên hệ
USB485I là thiết bị công nghiệp chuyển đổi từ USB sang RS232/485/422,...

ADAM-4561: 1-port Isolated USB to RS-232/422/485 Converter

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADAM-4561 là một sản phẩm công nghi...
Results 1 - 20 of 22