Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 cho phép người dùng có thể kết nối trực tiếp các thiết bị có giao diện cổng vật lý RS485 với cổng USB của máy tính một cách dễ dàng. Hiện nay BKAII có cung cấp các bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 của các hãng nổi tiếng như: Advantech - Taiwan, ATC - China, 3Onedata - China....

UPort 1150: 1-port RS-232/422/485 USB-to-serial converter

Giá: Liên hệ
UPort1150 1-port RS-232/422/485 USB-to-Serial Convertercủa hãng Moxa-Taiwan đư...

UPort 1150I: 1-port RS-232/422/485 USB-to-serial converter with optical isolation protection

Giá: Liên hệ
UPort 1150I 1-port RS-232/422/485 USB-to-serial converter with optical isolation protection c...

UPort 1650-8: Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS-232/422/485

Giá: Liên hệ
UPort 1650-8 Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS-232/422/485 của hãng ...

UPort 1130: 1-port RS-422/485 USB-to-serial converter

Giá: Liên hệ
UPort 1130 1-port RS-422/485 USB-to-serial convertercủa hãng Moxa-Taiwan hiện đang ...

UPort 1130I : 1-port RS-422/485 USB-to-serial converter

Giá: Liên hệ
UPort 1130I  1-port RS-422/485 USB-to-serial converter with 2 kV optical isolation của h...

USB232/485/422: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/485/422

Giá: Liên hệ
USB232/485/422 Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/485/422 của hãng ...

HXSP-2108G: Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
HXSP-2108G Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang RS485/RS422 với tốc độ truyền dữ l...

Uport 1450I: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485, cách ly 2kV.

Giá: Liên hệ
Uport 1450I  Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485 cách...

Uport 1450: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485

Giá: Liên hệ
Uport 1450  Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485 của h...

Uport 1250I: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/422/485, cách ly 2 kV

Giá: Liên hệ
UPort 1250I  USB to 2-port RS-232/422/485 serial hub with 2 kV isolation  của ...

Uport 1100: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485.

Giá: Liên hệ
Uport 1100 Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 của hãng Moxa...

I-7563U: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3 chiều (Gray Cover).

Giá: Liên hệ
I-7563U Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3000VDC 3 chiều&...

I-7563: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3 chiều.

Giá: Liên hệ
I-7563 Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3000VDC 3 chiều c...

I-7561U: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 cách ly (Gray Cover).

Giá: Liên hệ
I-7561U Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 của hãng IC...

I-7561: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 cách ly 3000VDC.

Giá: Liên hệ
I-7561 Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 của hãng&nbs...

TM-7561: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS-485 cách ly.

Giá: Liên hệ
TM-7561 Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS-485 cách ly của hãng...

EX9531: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9531   Là bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485/RS422 của h&ati...

EX9530: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232/RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9530     Là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS23...

USB-4604BM: 4-port RS-232/422/485 Serial to USB Converter

Giá: Liên hệ
USB-4604BM Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang 4 cổng Serial ( hỗ trợ RS232/4...

USB-4604B: 4-port RS-232 Serial to USB Converter

Giá: Liên hệ
USB-4604B 4-port RS-232 Serial to USB Converter của hãng Advantech - Taiwan hiện đang đ...
Results 1 - 20 of 25