Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 cho phép người dùng có thể kết nối trực tiếp các thiết bị có giao diện cổng vật lý RS485 với cổng USB của máy tính một cách dễ dàng. Hiện nay BKAII có cung cấp các bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 của các hãng nổi tiếng như: Advantech - Taiwan, ATC - China, 3Onedata - China....

USB232/485/422: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/485/422

Giá: Liên hệ
USB232/485/422 Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/485/422 của hãng ...

HXSP-2108G Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
HXSP-2108G Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang RS485/RS422 với tốc độ truyền dữ l...

Uport 1650-16: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 16 cổng RS232/422/485

Giá: Liên hệ
Uport 1650-16       Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 16 cổng RS...

Uport 1450I: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485, cách ly 2kV.

Giá: Liên hệ
Uport 1450I        Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng...

Uport 1450: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/422/485

Giá: Liên hệ
Uport 1450       Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 4 cổng RS232/...

Uport 1250I: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang 2 cổng RS232/422/485, cách lý 2 kV

Giá: Liên hệ
UPort 1250I        USB to 2-port RS-232/422/485 serial hub with 2 kV isolat...

Uport 1100: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485.

Giá: Liên hệ
Uport 1100      Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 của h...

I-7563U: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3 chiều (Gray Cover).

Giá: Liên hệ
I-7563U   Là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3...

I-7563: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3 chiều.

Giá: Liên hệ
I-7563 Là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS485 cách ly 3000VDC 3 chi...

I-7561U: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 cách ly (Gray Cover).

Giá: Liên hệ
I-7561U     Là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 &...

I-7561: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 cách ly 3000VDC.

Giá: Liên hệ
I-7561 Là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS232/422/485 của ...

TM-7561: Bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS-485 cách ly.

Giá: Liên hệ
TM-7561    Là bộ chuyển đổi tín hiệu USB sang RS-485 cá...

EX9531: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9531   Là bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485/RS422 của h&ati...

EX9530: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232/RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9530     Là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS23...

USB-4604BM: 4-port RS-232/422/485 Serial to USB Converter

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi USB-4604BM là một thành viên trong series sản phẩm US...

USB-4604B: 4-port RS-232 Serial to USB Converter

Giá: Liên hệ
Dòng sản phẩm USB-4604 cho phép máy tính người dù...

USB8485I: Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485/422

Giá: Liên hệ
USB8485I Bộ chuyển đổi từ USB sang 8 cổng RS485/422 của hãng 3Onedata-...

USB485I: Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 isolation

Giá: Liên hệ
USB485I  Bộ chuyển đổi công nghiệp USB sang RS232/485/422, không cần c&a...

ADAM-4561: Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 cổng USB sang RS-232/422/485

Giá: Liên hệ
ADAM-4561 Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 cổng USB sang RS-232/422/485của hã...

ATC-850: Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/422/485

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu ATC-850 là sản phẩm công nghiệp có ...
Results 1 - 20 of 21

Bài viết mới cập nhật...