ATC-107: Bộ chuyển đổi RS-232 sang RS-422/485 cách ly quang điện

Giá: Liên hệ
ATC-107 là bộ chuyển đổi RS-232 sang RS-422/485 cách ly quang điện của h&a...

PSM-ME-RS232/RS485-P: Bộ chuyển đổi cách ly RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
PSM-ME-RS232/RS485-P      Là bộ chuyển đổi RS232 sang RS485 cách...

HXSP-TTL-U1 Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang TTL

Giá: Liên hệ
HXSP-TTL-U1 Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang TTL dùng để kết nối thiết bị TTL ho...

HXSP-485C: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-485C là bộ chuyển đổi 2 chiều từ RS232 sang RS485 không cần ngu...

HXSP-485B: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-485B là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 hai chiều. T...

I-7520U4: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang Hub 4 kênh RS485.

Giá: Liên hệ
I-7520U4 là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang Hub 4 k&ec...

I-7520AR: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7520AR là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485 sang RS232 c...

I-7520R: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS485 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7520R là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS485 sang RS232 của&...

I-7520A: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 sang RS422/485.

Giá: Liên hệ
I-7520A là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 sang RS422/485 c...

I-7520: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly.

Giá: Liên hệ
I-7520 là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly c...

TM-7520U: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly.

Giá: Liên hệ
TM-7520U là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly m&agr...

PCISA-7520R/PCISA-7520AR: Card chuyển đổi tín hiệu RS-232 sang RS-422/485 cách ly.

Giá: Liên hệ
PCISA-7520R/PCISA-7520AR cung cấp chức năng chuyển đổi RS-232 sang RS-485 (hoặc RS-...

HXAD-2118B: Bộ chuyển đổi rs232 to RS485/RS422

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi HXAD-2118B là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS...

HXSP-2118B/2108B: Bộ chuyển đổi RS232 to RS422/RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-2118B (mã cũ: HXSP-2018B)  là một bộ chuyển đổi tín hi...

EX9520AR: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485/RS422 (isolated RS422 / RS485)

Giá: Liên hệ
EX9520AR là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485 hoặc...

EX9520A: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9520A là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485 hoặc ...

EX9520R: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 ( Hỗ trợ cách ly quang cổng RS485)

Giá: Liên hệ
EX9520R là thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485...

EX9520: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
EX9520  là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 của hãn...

TCC-100: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS422/485

Giá: Liên hệ
TCC-100 là  bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang tín hiệu RS4...

ADAM-4520I: Robust RS-232 to RS-422/485 Converter

Giá: Liên hệ
The ADAM-4520I (RS-232 to RS-422/485 converter) is designed more rugged than previous models which h...
Results 1 - 20 of 35