ADAM-4520-F: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 sang RS485/422

Giá: Liên hệ
ADAM-4520-F là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang RS-485/422 thế hệ tiếp t...

A-1521: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232 sang RS485/422/232

Giá: Liên hệ
A-1521 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232 sang RS485/422/232 của hãng Yotta...

ATC-107: Bộ chuyển đổi RS-232 sang RS-422/485 cách ly quang điện

Giá: Liên hệ
ATC-107 Bộ chuyển đổi RS-232(dạng BD25) sang RS-422/485 cách ly quang điện c...

PSM-ME-RS232/RS485-P: Bộ chuyển đổi cách ly RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
PSM-ME-RS232/RS485-P  Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485 cách ly 3 chiều 1.5 k...

HXSP-TTL-U1: Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang TTL

Giá: Liên hệ
HXSP-TTL-U1 Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang TTL dùng để kết nối thiết bị TTL ho...

HXSP-485C: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-485C Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 không cần nguồ...

HXSP-485B: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-485B Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 của hãng H...

I-7520U4 : Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang Hub 4 kênh RS485.

Giá: Liên hệ
I-7520U4  Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang Hub 4 kênh RS...

I-7520AR: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7520AR  Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485 sang RS232 của ...

I-7520R: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS485 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7520R  Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS485 sang RS232 của h&at...

I-7520A: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 sang RS422/485.

Giá: Liên hệ
I-7520A  Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 sang RS422/485 của ...

I-7520: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly.

Giá: Liên hệ
I-7520  Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly của ...

TM-7520U: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly.

Giá: Liên hệ
TM-7520U Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly của h&at...

PCISA-7520AR: Card chuyển đổi tín hiệu RS-232 sang RS-422/485 cách ly.

Giá: Liên hệ
PCISA-7520AR  Hỗ trợ chức năng chuyển đổi RS-232 sang RS-485 (hoặc RS-422) c...

HXAD-2118B: Bộ chuyển đổi rs232 to RS485/RS422

Giá: Liên hệ
HXAD-2118B Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang RS485/RS422 của h&at...

HXSP-2118B: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS422/RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-2118B Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang RS485/422 của hãng...

EX9520AR: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9520AR  Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485/RS422...

EX9520A: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9520A Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485/RS422 của h&ati...

EX9520R: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 ( Hỗ trợ cách ly quang cổng RS485)

Giá: Liên hệ
EX9520R Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485 của h&atil...

EX9520: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
EX9520    Là  bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 của hãng Exp...
Results 1 - 20 of 35

Bài viết mới cập nhật...