I-7520: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly.

Giá: Liên hệ
I-7520  Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly của ...

GW-7662: PROFINET to Modbus RTU/ASCII Gateway

Giá: Liên hệ
GW-7662 PROFINET to Modbus RTU/ASCII Gateway của hãng ICP-DAS - Taiwan hiện đa...

DS-712: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/422/485 sang Ethernet.

Giá: Liên hệ
S-712 Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/485/422 sang Ethernet của h...

DS-715: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
DS-715 Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/485/422 sang Ethernet của h&ati...

I-7188E1: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Ethernet.

Giá: Liên hệ
I-7188E1  Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang Ethernet của hãn...

I-7188EF-016: Embedded Ethernet/Internet Controller

Giá: Liên hệ
I-7188EF-016 Embedded Ethernet/Internet Controller là sản phẩm công nghiệp c...

PCISA-7520AR: Card chuyển đổi tín hiệu RS-232 sang RS-422/485 cách ly.

Giá: Liên hệ
PCISA-7520AR  Hỗ trợ chức năng chuyển đổi RS-232 sang RS-485 (hoặc RS-422) c...

USB-2560: Hub công nghiệp 4 cổng USB-2.0

Giá: Liên hệ
USB-2560 Hub công nghiệp 4 cổng USB cho phép bạn thêm nhiều thiết ...

TM-7520U: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly.

Giá: Liên hệ
TM-7520U Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly của h&at...

I-7520A: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 sang RS422/485.

Giá: Liên hệ
I-7520A  Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 sang RS422/485 của ...

I-7520R: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS485 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7520R  Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS485 sang RS232 của h&at...

I-7520AR: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7520AR  Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485 sang RS232 của ...

I-7520U4 : Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang Hub 4 kênh RS485.

Giá: Liên hệ
I-7520U4  Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang Hub 4 kênh RS...

I-7551 : Bộ lặp tín hiệu cách ly RS232 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7551  Bộ lặp tín hiệu cách ly RS232 sang RS232 của hãng&nbs...

TM-7510U: Bộ lặp tín hiệu cách ly RS485.

Giá: Liên hệ
TM-7510U  Bộ khuếch đại hoặc tăng tín hiệu RS-485 hiện có hoặc t...

I-7510: Bộ lặp tín hiệu RS485 cách ly 3000 VDC

Giá: Liên hệ
I-7510  Bộ lặp tín hiệu RS-485 bảo vệ cách ly 3 chiều 3000 VDC của&...

I-7510A: Bộ lặp, chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485

Giá: Liên hệ
I-7510A Bộ lặp, chuyển đổi tín hiệu RS422/485 bảo vệ cách ly ...

I-7510AR: Bộ lặp, chuyển đổi tín hiệu RS-422/485 cách ly 3 chiều.

Giá: Liên hệ
I-7510AR Bộ lặp, chuyển đổi tín hiệu RS-422/485 cách ly 3 chiều củ...

I-7510P: Bộ lặp tín hiệu RS485 cách ly 3 chiều 5kV.

Giá: Liên hệ
I-7510P  Bộ lặp tín hiệu RS485 cách ly 3 chiều 5kV của hãng...

I-7513: Bộ Hub 3 kênh RS485 cách ly 3 chiều 3000VDC.

Giá: Liên hệ
I-7513  Bộ Hub 3 kênh  RS485 cách ly 3 chiều 3000VDC của hã...
Results 1 - 20 of 1426