DS-712: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/422/485 sang Ethernet.

Giá: Liên hệ
DS-712 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/485/422 sang Ethernet, đư...

DS-715: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
DS-715 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/485/422 sang Ethernet, ...

I-7188E1, I-7188E1D: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Ethernet.

Giá: Liên hệ
I-7188E1 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang Ethernet của h&atil...

I-7188EF-016/I-7188EFD-016: Embedded Ethernet/Internet Controller

Giá: Liên hệ
I-7188EF-016: Embedded Ethernet/Internet Controller là sản phẩm công nghiệp ...

PCISA-7520R/PCISA-7520AR: Card chuyển đổi tín hiệu RS-232 sang RS-422/485 cách ly.

Giá: Liên hệ
PCISA-7520R/PCISA-7520AR cung cấp chức năng chuyển đổi RS-232 sang RS-485 (hoặc RS-...

USB-2560: Hub công nghiệp 4 cổng USB-2.0

Giá: Liên hệ
USB-2560 là Hub công nghiệp 4 cổng USB cho phép bạn thêm nhiề...

TM-7520U: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly.

Giá: Liên hệ
TM-7520U là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly m&agr...

I-7520: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly.

Giá: Liên hệ
I-7520 là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly c...

I-7520A: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 sang RS422/485.

Giá: Liên hệ
I-7520A là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 sang RS422/485 c...

I-7520R: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS485 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7520R là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS485 sang RS232 của&...

I-7520AR: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7520AR là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485 sang RS232 c...

I-7520U4: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang Hub 4 kênh RS485.

Giá: Liên hệ
I-7520U4 là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang Hub 4 k&ec...

I-7551: Bộ lặp tín hiệu cách ly RS232 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7551  là bộ lặp tín hiệu cách ly RS232 sang RS232 của ...

TM-7510U: Bộ lặp tín hiệu cách ly RS485.

Giá: Liên hệ
TM-7510U là bộ khuếch đại hoặc tăng tín hiệu RS-485 hiện có ...

I-7510: Bộ lặp tín hiệu RS485 cách ly 3000 VDC

Giá: Liên hệ
I-7510 là bộ lặp tín hiệu RS-485 bảo vệ cách ly 3 chiều 3000 V...

I-7510A: Bộ lặp, chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485

Giá: Liên hệ
I-7510A là bộ lặp, chuyển đổi tín hiệu RS422/485 bảo vệ các...

I-7510AR: Bộ lặp, chuyển đổi tín hiệu RS-422/485 cách ly 3 chiều.

Giá: Liên hệ
I-7510AR là bộ lặp, chuyển đổi tín hiệu RS-422/485 cách ly...

I-7510P: Bộ lặp tín hiệu RS485 cách ly 3 chiều 5kV.

Giá: Liên hệ
I-7510P là bộ lặp tín hiệu RS485 cách ly 3 chiều 5kV của&nb...

I-7513: Bộ Hub 3 kênh RS485 cách ly 3 chiều 3000VDC.

Giá: Liên hệ
I-7513 là bộ Hub 3 kênh đấu dây sao RS485 cách ly 3 chiều...

I-7513-G: Bộ Hub 3 kênh RS485 cách ly 3 chiều (Gray Cover) (RoHS)

Giá: Liên hệ
I-7513-G là bộ Hub 3 kênh đấu dây sao RS485 cách ly 3 chi...
Results 1 - 20 of 987