SYNC 2000: Bộ chuyển đổi giao thức IEC 61850, DNP3.0, IEC 101/103/104 và DLMS/ COSEM

Giá: Liên hệ
Dòng chuyển đổi giao thức SYNC 2000 của hãng Kalktech  là một t...

F-DPU100: Interface Protocol Converter

Giá: Liên hệ
F-DPU100 Bộ chuyển đổi giao thức IEC101, IEC104, DNP3.0, Modbus RTU/TCP công ngh...

mGATE: Bộ chuyển đổi giao thức công nghiệp

Giá: Liên hệ
mGate là thiết bị chuyển đổi giao thức (Chuyển đổi DNP3 Master sang IEC60870-...

MGate 5114 Series: 1-port Modbus RTU/ASCII/TCP/IEC 101-to-IEC 104 gateways

Giá: Liên hệ
MGate 5114 Series 1-port Modbus RTU/ASCII/TCP/IEC101-to-IEC 104 gateways của hãng Moxa-Taiw...
Results 1 - 4 of 4