USR-TCP232-410S : Bộ chuyển đổi RS232, RS485 sang ethernet

Giá: Liên hệ
USR-TCP232-410S Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/RS485 sang Ethernet  của hã...

USR-TCP232-302: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
USR-TCP232-302  Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 cổng từ RS232 sang Ethernet và ng...

USR-N510: Bộ chuyển đổi RS232/RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
USR-N510 Bộ chuyển đổi tín hiệu hai chiều Serial sang Ethernet cho phé...

USR-TCP232-306: Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
USR-TCP232-306 Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/RS485/RS422 sang Ethernet của hãn...

USR-N540: Chuyển đổi 4 cổng RS232/RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
USR-N540 Bộ chuyển đổi tín hiệu đồng thời 4 cổng RS232/RS485/RS422 sang ...

USR-TCP232-304: Bộ chuyển đổi RS485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
USR-TCP232-304 Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS485 sang Ethernet của hãng USR hiện...

USR-W630: Bộ chuyển đổi RS232/485 sang Wifi, hỗ trợ 2 cổng Ethernet, modbus RTU.

Giá: Liên hệ
USR-W630 Bộ chuyển đổi  RS232/485 sang WIFI và Ethernet hỗ trợ 2 cổng Ethern...

USR-W610: Bộ chuyển đổi RS232/485 sang Wifi, hỗ trợ 1 cổng Ethernet.

Giá: Liên hệ
USR-W610  Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/RS485 sang Wifi, có hỗ trợ 01...

USR-N520: Bộ chuyển đổi 2 cổng tín hiệu RS232/485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
USR-N520 Bộ chuyển đổi 02 cổng tín hiệu Serial ( RS232/485/422) sang Ethernet...

USR-GM3: Module GSM GPRS công suất thấp

Giá: Liên hệ
USR-GM3  Module GSM của hãng USR hiện đang được BKAII phân ph...

USR-GM3P: GSM GPRS Module with GPS

Giá: Liên hệ
USR-GM3P  Module GSM/GPRS của hãng USR hiện đang được BKAII phâ...

USR-GPRS232-7S3: UART TTL GPRS/GSM Module

Giá: Liên hệ
USR-GPRS232-7S3  Module UART TTL GPRS/GSM của hãng USR hiện đang được BKAI...

USR-K3: TTL UART Ethernet Module

Giá: Liên hệ
USR-K3 Module TTL UART Ethernet, giúp giải quyết bài toán truyền thô...

USR-TCP232-E2: Dual TTL UART to Ethernet Module

Giá: Liên hệ
USR-TCP232-E2 Dual TTL UART to Ethernet Module của hãng USR đang được BKAII ...

USR-C322: Module chuyển đổi UART sang Wifi

Giá: Liên hệ
USR-C322  Module chuyển đổi từ UART sang Wifi của hãng USRđang được BKAII ...

USR-WIFI232-B2: Module M2M chuyển đổi UART sang Wifi

Giá: Liên hệ
USR-WIFI232-B2  Module nhúng wifi 802.11 b/g/n. Module giúp kết nối cá...

USR-TCP232-204: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
USR-TCP232-204  Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS485 sang Ethernet của...

USR-GPRS232-730: GSM Modem

Giá: Liên hệ
USR-GPRS232-730  Modem GSM cho phép chuyển đổi dữ liệu đi từ cổng vật l&...

USR-TCP232-200: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
USR-TCP232-200  Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Ethernet của h&at...

USR-GPRS232-734: GSM Modem, cổng RS485

Giá: Liên hệ
USR-GPRS232-734 GSM Modem hỗ trợ bài toán truyền dữ liệu, kết nối thi...
Results 1 - 20 of 76