BKAII hiện đang cung cấp Switch Công nghiệp ( Industrial Ethernet Switches) của các thương hiệu nổi tiếng như: Siemens, Moxa, Advantech, CTC Union, AOA, 3Onedata...

 

IES2228F: Switch L2 Ethernet 24 cổng SFP 10/100M + 4 cổng gigabit

Giá: Liên hệ
IES2228F: Switch L2 Ethernet 24 cổng SFP 10/100M + 4 cổng gigabit hãng 3Onedata...

IES6210-4P2GC-2P48-120W: Switch công nghiệp quản lý 4 cổng PoE + 2 cổng Combo Gigabit SFP

Giá: Liên hệ
IES6210-4P2GC-2P48-120W: Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232 sang Ethernet hỗ trợ 02 c...

6GK5224-4GS00-2AC2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5224-4GS00-2AC2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5216-4GS00-2AC2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5216-4GS00-2AC2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5206-2GS00-2AC2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5206-2GS00-2AC2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5101-1BC00-2AA3: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5101-1BC00-2AA3 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5101-1BB00-2AA3: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5101-1BB00-2AA3 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5200-4AH00-2BA3 : Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5200-4AH00-2BA3 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5202-2BH00-2BA3: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5202-2BH00-2BA3 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5201-3BH00-2BA3: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5201-3BH00-2BA3  Switch công nghiệp hỗ trợ IEC 62443-4-2 gồm 1 ...

6GK5224-0BA00-2AC2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5224-0BA00-2AC2  Switch công nghiệp hỗ trợ IEC 62443-4-2 gồm 24 cổng RJ...

6GK5216-0BA00-2AC2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5216-0BA00-2AC2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5216-4BS00-2AC2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5216-4BS00-2AC2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5208-0BA00-2AC2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5208-0BA00-2AC2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5206-2BS00-2AC2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5206-2BS00-2AC2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5206-2BD00-2AC2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5206-2BD00-2AC2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5206-2BB00-2AC2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5206-2BB00-2AC2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5008-0BA10-1AB2: Switch công nghiệp 8 cổng tốc độ 10/100Mbit/s

Giá: Liên hệ
6GK5008-0BA10-1AB2 Switch công nghiệp 8 cổng tốc độ 10/100Mbit/s của hã...

6GK5004-1BF00-1AB2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5004-1BF00-1AB2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemens hi...

6GK5004-1BD00-1AB2: Switch công nghiệp

Giá: Liên hệ
6GK5004-1BD00-1AB2 là mã Switch công nghiệp của hãng Siemen...
Results 1 - 20 of 473