A-1010: Module điều khiển từ xa hỗ trợ 8AI, 2AO, 4DO, RS485, Mudbus RTU.

Giá: Liên hệ
A-1010 là bộ thu thập và điều khiển dữ liệu từ xa 8 AI(0-10V), 2 A...

A-1019: Module điều khiển từ xa 8AI, 4DI, hỗ trợ RS485, USB, Modbus RTU.

Giá: Liên hệ
A-1019 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8AI( 0~20/4~20mA, J , K, T, E, R...

A-1060: Module điều khiển từ xa 8DI/4DO, hỗ trợ RS485, Modbus RTU.

Giá: Liên hệ
A-1060 là bộ thu thập và điều khiển dữ liệu từ xa 8DI/4DO, hiển ...

A-1057: Module điều khiển từ xa 12DO đầu ra nguồn, hỗ trợ RS485, Modbus RTU.

Giá: Liên hệ
A-1057 là bộ thu thập và điều khiển dữ liệu từ xa 12DO, đầu ra ...

A-1051: Module điều khiển từ xa 16DI, RS485, Modbus RTU.

Giá: Liên hệ
A-1051 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 16 DI, hiển thị LED, sử d...

A-1055: Module điều khiển dữ liệu từ xa 8DI/8DO, RS485, Modbus RTU.

Giá: Liên hệ
A-1055 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8DI/8DO, Sink Output, hiển th...

A-1055s: Module điều khiển từ xa 8DI/8DO, đầu ra nguồn, RS485, Modbus RTU.

Giá: Liên hệ
A-1055s là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8DI/8DO, đầu ra nguồn, hi...

A-1058: Module điều khiển từ xa 12DO, nguồn DC, RS485, Modbus RTU, hiển thị LED.

Giá: Liên hệ
A-1058 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 12 DO, Sink Output, hiển thị...

A-1069: Module điều khiển từ xa 8DO, nguồn ra relays, RS485, Modbus RTU.

Giá: Liên hệ
A-1069 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8DO, nguồn ra relays hiển th...

A-1812: Module điều khiển từ xa 4AI, 2AO, 2DI, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1812 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 4AI( 0~20/4~20mA + pt- 100/1000)...

A-1819: Module điều khiển từ xa 8AI, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1819 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8AI( 0~20/4~20mA + J, K,T, E, R,...

A-1851: Module điều khiển từ xa 16DI, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1851 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 16DI. Hỗ trợ chuẩn tr...

A-1855: Module điều khiển từ xa 8DI/4DO, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1855 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8DI/4DO, đầu ra động cơ điề...

A-1855s: Module điều khiển từ xa 8DI/4DO, đầu ra nguồn, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1855s là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8DI/4DO, đầu ra nguồn. H...

A-1869: Module điều khiển từ xa 8DO, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1869 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8DO, đầu ra nguồn relay. H...

A-1212: Module điều khiển từ xa 4AI, 2AO, 2DI. 2DO, Wifi, USB, RS485, Modbus RTU, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1212 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 4AI(0~20/4~20mA + PT-100/1000), ...

A-1219: Module Wifi điều khiển từ xa 8AI, 4DI, hỗ trợ 1 cổng USB, 1 cổng RS485.

Giá: Liên hệ
A-1219 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa wifi 8AI(0~20/4~20mA J, K, T, E, R, S...

A-1251: Module Wifi điều khiển từ xa 16DI, 1 cổng USB, RS485.

Giá: Liên hệ
A-1251 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa wifi 16DI. Hỗ trợ chuẩn tr...

A-1255: Module Wifi điều khiển từ xa 8DI/4DO/4AI, hỗ trợ cổng USB, RS485.

Giá: Liên hệ
A-1255 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa wifi 8DI/4DO/4AI(0~10V), đầu ra đ...

A-1260: Module Wifi điều khiển từ xa 7DI/4DO/4AI,hỗ trợ cổng USB, RS485.

Giá: Liên hệ
A-1260 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa wifi 7DI/4DO/4AI(0~10V), nguồn đ...
Results 1 - 20 of 41

Bài viết mới cập nhật...