ATC-277SM-SC: Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Quang

Giá: Liên hệ
ATC-277SM-SC Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Quang của hãng ATC hiện đang đ...

Model277-SS-SC-60KM: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Quang (1 sợi quang, Single mode, SC, 60KM)

Giá: Liên hệ
Model277-SS-SC-60KM Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Quang (1 sợi quang, Single mode,...

ADAM-4542+: Single-mode Fiber Optic to RS-232/422/485 Converter

Giá: Liên hệ
ADAM-4542+ Bộ chuyển đổi tín hiệu Quang sang RS-232/422/485, Single-mode của h&ati...

PSI-MOS-RS485/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi RS485 sang Quang 1300nm cổng SC

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS485W2/FO 1300 E Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485 sang Quang1300nm cổng SC. Multi...

TD-277S-SM: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/RS422 sang Single-Mode Fiber Converter

Giá: Liên hệ
TD-277S-SM là bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/RS422 sang Single-mode F...

TD-277R-SM: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Single-Mode Fiber Converter

Giá: Liên hệ
TD-277R-SM Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Single-mode Fiber Converter của ...

PSI-MOS-RS485/FO 850 T: Bộ chuyển đổi RS485 sang Quang cổng ST

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T  Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485 dây 2 sợi sang Quang...

PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E: Bộ chuyển đổi RS485 sang Quang 850nm cổng ST.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E  Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485 dây 2 sợi sang Quang...

PSI-MOS-RS422/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi RS422 hoặc RS485 4 sợi sang Quang cổng SC

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 1300 E Bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 hoặc RS485 4 sợi sang Quang c...

PSI-MOS-RS422/FO 850 T: Bộ chuyển đổi RS422 hoặc RS485 4 sợi sang Quang cổng ST

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850 T  Bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 hoặc RS485 4 sợi sang Quan...

PSI-MOS-RS422/FO 850 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 sang Quang.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850E  Bộ chuyển đổi cổng RS422 dây 4 sợi sang quang, mul...

PSI-MOS-RS232/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Quang.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 1300 E  Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 đầu nối DB9M sang quang 1300 ...

PSI-MOS-RS232/FO 850 T: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang 2 cổng Quang.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 850 T  Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang 2 cổng Quang. Đầu n...

PSI-MOS-RS232/FO 850 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Quang.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 850 E  Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Quang đầu nối DB9M, ...

I-2542-A25: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang SC-SM-25Km

Giá: Liên hệ
I-2542-A25  Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang Quang khoảng các...

I-2542-B25: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang SC-SM-25Km

Giá: Liên hệ
I-2542-B25 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang Quang khoảng cách...

I-2542-B: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang SC-SM-15Km

Giá: Liên hệ
I-2542-B Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang Quang khoảng cách 1...

I-2541: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang ST-MM-2Km

Giá: Liên hệ
I-2541 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang quang ST Mulit-Mode 2Km l&agra...

I-2542-A: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang SC-SM-15Km

Giá: Liên hệ
I-2542-A  Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang Quang khoảng cách ...

ADAM-4541: Multi-mode Fiber Optic to RS-232/422/485 Converter

Giá: Liên hệ
ADAM-4541 Bộ chuyển đổi từ RS-232/422/485 sang Quang Multi-mode của hãng Advantech...
Results 1 - 20 of 35