ADAM-4542+: Single-mode Fiber Optic to RS-232/422/485 Converter

Giá: Liên hệ
ADAM-4542+ là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/485/422 sang quang của h&at...

PSI-MOS-RS485/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi RS485 sang Quang 1300nm cổng SC

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS485W2/FO 1300 E là bộ chuyển đổi 1 cổng RS485  sang Quang1300nm cổn...

TD-277S-SM: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/RS422 sang Single-Mode Fiber Converter

Giá: Liên hệ
TD-277S-SM là bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/RS422 sang Single-mode F...

TD-277R-SM: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Single-Mode Fiber Converter

Giá: Liên hệ
TD-277R-SM Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang Single-mode Fiber Converter  ...

PSI-MOS-RS485/FO 850 T: Bộ chuyển đổi RS485 sang Quang cổng ST

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T   Là bộ chuyển đổi 1 cổng RS485 dây 2 ...

PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E: Bộ chuyển đổi RS485 sang Quang 850nm cổng ST.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E    là bộ chuyển đổi 1 cổng RS485 dây 2...

PSI-MOS-RS422/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi RS422 hoặc RS485 4 sợi sang Quang cổng SC

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 1300 E    là bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 hoặc RS485...

PSI-MOS-RS422/FO 850 T: Bộ chuyển đổi RS422 hoặc RS485 4 sợi sang Quang cổng ST

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850 T  là bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 hoặc RS485 4 sợi...

PSI-MOS-RS422/FO 850 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS422 sang Quang.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS422/FO 850E là bộ chuyển đổi cổng RS422 dây 4 sợi sang quang, mult...

PSI-MOS-RS232/FO 1300 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Quang.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 1300 E    là bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 đầu nối...

PSI-MOS-RS232/FO 850 T: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang 2 cổng quang.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 850 T   là bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang 2 cổng quang...

PSI-MOS-RS232/FO 850 E: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Quang.

Giá: Liên hệ
PSI-MOS-RS232/FO 850 E    là bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Quang đầu ...

I-2542-A25: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang SC-SM-25Km

Giá: Liên hệ
I-2542-A25 là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang quang khoảng c...

I-2542-B25: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang SC-SM-25Km

Giá: Liên hệ
I-2542-B25 là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang quang khoảng c...

I-2542-B: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang SC-SM-15Km

Giá: Liên hệ
I-2542-B là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang quang khoảng c&a...

I-2541: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang ST-MM-2Km

Giá: Liên hệ
I-2541 là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang quang ST Mulit-Mode 2Km l...

I-2542-A: Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang quang SC-SM-15Km

Giá: Liên hệ
I-2542-A là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang quang khoảng cá...

ADAM-4541: Bộ chuyển đổi từ RS-232/422/485 sang Quang Multi-mode

Giá: Liên hệ
ADAM-4541 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/485/422 sang quang ( multi - m...

TCF-142: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang quang.

Giá: Liên hệ
TCF-142 là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 quang của hãng ...

IMF208-2F-8DI: Bộ chuyển đổi cổng nối tiếp RS485 (8 cổng) sang sợi quang (2 cổng)

Giá: Liên hệ
IMF208-2F-8DI là bộ chuyển đổi cổng nối tiếp RS485 sang sợi quang với h...
Results 1 - 20 of 34