MW70E: Bộ chuyển đổi framed E1 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MW70E là bộ chuyển đổi framed E1 sang Ethernet của hãng UPCOM được thiế...

MW80E: Bộ chuyển đổi unframed E1 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MW80E là bộ chuyển đổi giao diện từ unframed E1 sang Ethernet của hãng UP...

MW70E4: Bộ chuyển đổi framed E1 sang 4 cổng Ethernet

Giá: Liên hệ
MW70E4 là bộ chuyển đổi framed E1 sang 04 cổng ethernet của hãng UPCOM. Thi...

MW80E4: Bộ chuyển đổi unframed E1-4FE

Giá: Liên hệ
MW80E4 là bộ chuyển đổi unframed E1 sang 04 port FE của hãng UPCOM. Thiết b...

MODEL7212: Bộ chuyển đổi FE1 (Framed E1) sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MODEL7212    Bộ chuyển đổi FE1 (Framed E1) sang Ethernet cung cấp cầu chuyển ...

MODEL7211: Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MODEL7211    Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet  cung cấp cầu chuyển đổi ...

EOP-4E1-4ETH: Ethernet converter 19 inch

Giá: Liên hệ
EOP-4E1-4ETH là bộ chuyển đổi tín hiệu từ E1 sang Ethernet c...

HPC-4E1-4FE: Bộ chuyển đổi 4 E1 sang 4 Ethernet 10/100M

Giá: Liên hệ
HPC-4E1-4FE là bộc huyển đổi 4 E1 – 4 x 10/100 Ethernet, hỗ trợ GFP-F, ...

MODEL7211A: 10/100M Ethernet to E1 Bridge

Giá: Liên hệ
MODEL7211A  10/100M Ethernet to E1 Bridge của hãng 3Onedata hiện...
Results 1 - 9 of 9