EX9520: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
EX9520  là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 của hãn...

EX9520R: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 ( Hỗ trợ cách ly quang cổng RS485)

Giá: Liên hệ
EX9520R là thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485...

EX9520A: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9520A là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485 hoặc ...

EX9520AR: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485/RS422 (isolated RS422 / RS485)

Giá: Liên hệ
EX9520AR là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS232 sang cổng RS485 hoặc...

EX9530: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232/RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9530 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232 hoặc RS485...

EX9531: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
EX9531 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 hoặc RS422 của h&ati...

EX9133C-RS232: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
EX9133C-RS232 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ 01 cổng RS232 sang Ethere...

EX9133C-RS485: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
EX9133C-RS485 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ 01 cổng RS485 hoặc RS42...

EX9133C-2: Bộ chuyển đổi hiệu từ RS232 và RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
EX9133C-2 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ 01 cổng RS232 và 01 c...

EX9133C-RS232-PoE: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang Ethernet hỗ trợ POE

Giá: Liên hệ
EX9133C-RS232-PoE là bộ chuyển đổi tín hiệu 01 cổng RS232 sang Etherne...

EX9133C-RS485-PoE: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS485/RS422 sang Ethernet, hỗ trợ POE

Giá: Liên hệ
EX9133C-RS485-POE là bộ chuyển đổi tín hiệu từ 01 cổng RS485 hoặc ...

EX9133C-2-PoE: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 và RS485/RS422 sang Ethernet, hỗ trợ POE

Giá: Liên hệ
EX9133C-2-PoE là bộ chuyển đổi tín hiệu từ serial sang ethernet hỗ t...

EX9132CST-DIO: Bộ chuyển đổi tín hiệu 01 cổng RS232 và 01 cổng RS485/RS422 sang Ethernet, hỗ trợ 2DI, 2DO

Giá: Liên hệ
EX9132CST-DIO là bộ chuyển đổi tín hiệu từ 01 cổng RS232 và 01 cổng RS485/RS422 s...

EX9132: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/485/422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
EX9132 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/485/422 sang Ethernet của ...

EX9132C-RS232: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
EX9132C-RS232 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang Ethernet của h...

EX9132C-RS485: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
EX9132C-RS485 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng RS485 hoặc RS422 s...

EX9132C-2: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ 01 cổng RS232 và 01 cổng RS232/RS485/RS422 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
EX9132C-2 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ 01 cổng RS232 và 01 c...

EX9133C-2-MTCP: Bộ chuyển đổi giao thức từ Modbus TCP sang Modbus RTU/ASCII

Giá: Liên hệ
EX9133C-2-MTCP là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/RS485/RS422 sang Ethernet...

EX9486C-W-MTCP: Bộ chuyển đổi giao thức Modbus TCP sang Modbus RTU/ASCII thông qua WiFi

Giá: Liên hệ
EX9486C-W-MTCP là bộ modbus gateways giúp chuyển đổi giao thức từ Modb...

EX9132C-2-MTCP: Modbus gateways - bộ chuyển đổi từ giao thức Modbus TCP sang Modbus RTU/ASCII

Giá: Liên hệ
EX9132C-2-MTCP là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/485/422 sang Etherne...
Results 1 - 20 of 156