XFP-D10XX-80: Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng cách truyền lên tới 80km

Giá: Liên hệ
XFP-D10XX-80 Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng ...

XFP-D10XX-40: Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng cách truyền lên tới 40km

Giá: Liên hệ
XFP-D10XX-40 Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng ...

XFP-C10XX-80: Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng cách truyền lên tới 80km

Giá: Liên hệ
XFP-C10XX-80 Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng ...

XFP-C10XX-40: Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng cách truyền lên tới 80km

Giá: Liên hệ
XFP-C10XX-40 Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0~11,1Gbps và khoảng c&...

XFP-10G-ZR: Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng cách truyền lên tới 80km

Giá: Liên hệ
XFP-10G-ZR  Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và ...

XFP-10G-SR: Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng cách truyền lên tới 300m

Giá: Liên hệ
XFP-10G-SR Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng c&...

XFP-10G-LR: Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng cách truyền lên tới 40km

Giá: Liên hệ
XFP-10G-LR Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng c&...

XFP-10G-ER: Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng cách truyền lên tới 40km

Giá: Liên hệ
XFP-10G-ER Mô-đun có tốc độ dữ liệu từ 8,0 ~ 11,1Gbps và khoảng c&...

XENPAK-10G-SR: Mô-đun quang nối tiếp

Giá: Liên hệ
XENPAK-10G-SR  Mô-đun quang nối tiếp tích hợp cao cho các ứng dụ...

XENPAK-10G-LR: Mô-đun quang nối tiếp

Giá: Liên hệ
XENPAK-10G-LR Mô-đun quang nối tiếp tích hợp cao cho các ứng dụng tru...

X2-D10XX-40: Mô-đun quang nối tiếp

Giá: Liên hệ
X2-D10XX-40 Mô-đun quang nối tiếp tích hợp cao cho các ứng dụng truy...

X2-C10XX-40: Mô-đun quang nối tiếp

Giá: Liên hệ
X2-C10XX-40 Mô-đun quang nối tiếp tích hợp cao cho các ứng dụng truy...

X2-10G-SR: Mô-đun quang nối tiếp

Giá: Liên hệ
X2-10G-SR  Mô-đun quang nối tiếp tích hợp cao cho các ứng dụng t...

X2-10G-LR: Mô-đun quang nối tiếp

Giá: Liên hệ
X2-10G-LR Mô-đun quang nối tiếp tích hợp cao cho các ứng dụng truyề...

SFP-D10XXL-80: Bộ thu phát SFP tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 80km

Giá: Liên hệ
SFP-D10XXL-80 Bộ thu phát SFP tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách...

SFP-D10XXL-40: Bộ thu phát SFP

Giá: Liên hệ
SFP-D10XXL-40 Bộ thu phát SFP tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách...

SFP-10G-T: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps

Giá: Liên hệ
SFP-10G-T Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps của hãng&...

SFP-B1032L-40: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 40km

Giá: Liên hệ
SFP-B1032L-40 Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng ...

SFP-B1032L-20: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 20km

Giá: Liên hệ
SFP-B1032L-20 Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng ...

SFP-B1032L-60: Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 60km

Giá: Liên hệ
SFP-B1032L-60 Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng ...
Results 61 - 80 of 138

Bài viết mới cập nhật...

 
 

Số lượng người đang truy cập...

Đang có 208 khách và không thành viên đang online