Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Bài viết này BKAII cùng các bạn giải đáp thắc mắc: làm thế nào để gửi dữ liệu ra mạng bên ngoài khi sử dụng ADAM-6000 series, ADAM-6100 series, ADAM-6200 series hãng Advantech nhé!

Tài liệu này giải thích những điều cần được chú ý nếu ADAM cần gửi dữ liệu đến mạng bên ngoài?

Nếu GCL gửi tin nhắn từ xa đến mạng bên ngoài, điều đó có nghĩa là ứng dụng của bạn yêu cầu là về giao tiếp dữ liệu để định vị thiết bị giữa mạng nội bộ (riêng tư/nội bộ mạng) và internet (mạng công cộng /mạng bên ngoài) thông qua NAT.

Có hai tình huống cho máy bên ngoài (PC).

  • Một là trong miền riêng.
  • Cái khác là trong phạm vi công cộng.

Nếu máy bên ngoài nằm trong miền riêng thì bạn cần định cấu hình thủ công “cổng chuyển tiếp” trên Router Gateway của bạn (chẳng hạn như Cisco/D-Link/Linksys,…) để bật giao tiếp yêu cầu hai chiều. Điều này là do NAT chỉ cho phép các yêu cầu đến từ mạng nội bộ với mạng bên ngoài, có nghĩa là không thể như vậy đối với một máy bên ngoài để gửi một gói tin đến máy trong mạng nội bộ. Nói cách khác, các máy mạng nội bộ không thể hoạt động như một máy chủ liên quan đến mạng bên ngoài. Vì lý do này, Router Gateway thường cung cấp một chức năng được gọi là "chuyển tiếp cổng" hoặc cổng ánh xạ bao gồm cấu hình gateway để gửi tất cả các gói tin nhận được trên một cổng cụ thể đến một máy cụ thể trong mạng nội bộ. Vì vậy, nếu thiết bị mạng nội bộ (giả sử Mô-đun ADAM => Mạng nội bộ) cần truy cập vào cổng 1052 (do người dùng xác định) đang hoạt động trên máy 172.18.3.4 (Giả sử switch/router => Mạng bên ngoài), cần phải xác định quy tắc chuyển tiếp cổng trên gateway, chuyển hướng tất cả các gói TCP nhận được trên cổng 1052 (do người dùng xác định) vào máy 192.168.1.2. Hình ảnh sau đây minh chứng cho ví dụ trên

Nếu máy bên ngoài thuộc phạm vi công cộng (có nghĩa là máy đó có địa chỉ công cộng). Máy mạng nội bộ (giả sử mô-đun ADAM => Mạng nội bộ) để gửi gói udp đến máy 172.18.3.4 trực tiếp.

Hơn nữa, khách hàng cũng có thể thiết lập môi trường VPN để làm cho thiết bị bên ngoài mạng nội bộ. Sau đó, ADAM có thể gửi gói udp đến máy trong nội bộ mạng.

Trên đây là những chia sẻ của BKAII về những điều cần được chú ý nếu ADAM cần gửi dữ liệu đến mạng bên ngoài, có thắc mắc hay cần thêm thông tin các bạn liên hệ BKAII nhé!

Xem thêm:

"BKAII -Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!"

 


 
 

Số lượng người đang truy cập...

Đang có 320 khách và không thành viên đang online