Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Bài viết này BKAII cùng các bạn tìm hiểu cách sử dụng MQTT function: tên người dùng và mật khẩu ở ADAM-6000 series, ADAM-6200 series hãng Advantech nhé!

Tài liệu này sẽ sử dụng một ví dụ để minh họa cách sử dụng Tên người dùng và Mật khẩu hoạt động trong mô-đun ADAM-6000/6200 series

Giải pháp:

Cài đặt trung gian Mosquitto trong bộ nhớ cục bộ.

Liên kết tải xuống: https://mosquitto.org/download/

Bước 1:

Mở thư mục bạn đã lưu trữ trung gian Mosquitto và đảm bảo có một tệp .exe được gọi là mosquitto_passwd

Hình 1: Kiểm tra mosquitto_passwd.exe

Bước 2:

Mở lời nhắc điều lệnh và đi đến thư mục nơi trung gian Mosquitto được lưu trữ để thực thi mosquitto_passwd.exe.

Vui lòng gõ lệnh dưới đây,

mosquitto_passwd.exe –c “Thư mục nơi bạn muốn đặt pwfile” Tên người dùng và điều lệnh sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu hai lần.

Sau đó, bạn sẽ tìm thấy tệp pwfile được tạo bởi mosquitto_passwd.exe này.

(Lưu ý: mật khẩu bạn nhập sẽ không được hiển thị do một số loại bảo vệ.)

Hình 2: Chọn loại kết nối và điền tên người dùng và mật khẩu

Hình 3: Đảm bảo rằng pwfile được tạo

Bước 3:

Mở mosquitto.config và sửa đổi nội dung như hình dưới đây

Hình 4: Sửa đổi thư mục password_file

Hình 5: Thay đổi allow_anonymous thành false

Bước 4:

Mở Adam/Apax .NET Utility và thiết lập tên người dùng và mật khẩu bạn đã đặt trong pwfile

Hình 6: Thiết lập mô-đun ADAM trong Adam / Apax .NET Utility

Bước 5:

Bạn sẽ thấy kết nối được xây dựng thông qua lệnh của trung gian

Hình 7: Trạng thái kết nối sẽ được hiển thị

Chúng ta cũng có thể sử dụng một ứng dụng khách khác để kết nối với trung gian Mosquitto và thử các cách khác nhau.

Một là để kết nối trung gian mà không cần cung cấp tên người dùng và mật khẩu, một cách khác là để kết nối trung gian với tên người dùng và mật khẩu. Và bạn sẽ nhận được các kết quả khác nhau như dưới Hình 8

Hình 8: Sử dụng một thuê bao khác để kết nối trung gian Mosquitto

Trên đây là một vài hướng dẫn với các bước chi tiết để minh họa cách sử dụng Tên người dùng và Mật khẩu hoạt động trong mô-đun ADAM-6000/6200 series mà BKAII giới thiệu đến các bạn. Có thắc mắc hay cần thêm thông tin các bạn liên hệ BKAII nhé!

Xem thêm:

"BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!"

 


 
 

Số lượng người đang truy cập...

Đang có 617 khách và không thành viên đang online