Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu công ty TNHH Tự Động Hóa và Tin Học Công Nghiệp Bách Khoa (BKAII). Bất kỳ sự sao chép, sử dụng và tiết lộ mà không được sự cho phép từ phía công ty là vi phạm pháp luật của nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam. Tài liệu này chỉ được sử dụng cho các thành viên và khách hàng của BKAII.

Bước 1Thông tin chung

Theo quy định của nhà sản xuất, NP301 sẽ có:

 • IP mặc định: 192.168.1.254
 • Subnet mask: 255.255.255.0
 • Thông qua trình duyệt WEB, IP của NP301 và PC phải tương đương nhau trong cùng một Local Area network.
 • Có thể thay đổi địa chỉ IP của NP301 và PC sao cho chúng chung Local Area network.

Bước 2: Cài đặt IP của máy tính để truy cập vào bộ NP301

Để thay đổi địa chỉ IP của máy tính, thì chúng ta truy cập theo thứ tự: Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Local Area Connection Properties -> Internet Protocol(TCP/IPv4)-> Setting PC’s IPaddress: 192.168.1.X(X tránh 254, nên từ 2 đến 253). Ở đây, người viết bài sử dụng IP là 192.168.1.15

 Bước 3: Từ máy tính, truy cập vào bộ chuyển đổi tín hiệu NP301

Từ máy tính, mở trình duyệt web, gõ địa chỉ IP của bộ NP301 để truy cập, cụ thể là 192.168.1.254. Khi trình duyệt yêu cầu đăng nhập để truy cập vào bộ NP301, ta sử dụng giá trị mặc định của nhà sản xuất là: usernam = admin, passwword = admin. Sau khi được phép truy cập, giao diện trình duyệt sẽ như ảnh dưới.

 Bước 4: Cấu hình thông số trên bộ NP301

Trên bộ NP301, ta cần cấu hình cơ bản 2 nhóm thông số:

 1. Thông số phía cổng serial, cụ thể theo ảnh ở dưới ta đang chọn như sau:
  • COM Mode: Ở đây có option chọn RS232 hoặc RS485/RS422. Như trong ảnh dưới thì ta đang chọn RS232, tức là sẽ chuyển đổi tín hiệu từ chuẩn RS232 sang Ethernet.
  • Các thông số Baud Rae, Parity, Data Bits, Stop Bits: thì cần chọn tương ứng với thông số trên cổng RS232 của thiết bị mà chúng ta định gắn vào cổng RS232 của bộ NP301 , ở đây người viết bài chọn thông số 115200, None, 8, 1.
 2. Thông số phía cổng Ethernet, cụ thể theo ảnh ở dưới ta đang chọn như sau:
  • Workmode: Ở đây có nhiều chế độ TCP Server, TCP Client..., cụ thể chúng ta đang chọn sử dụng bộ NP301 ở chế độ TCP Server. Khi đó, các thiết bị mạng kết nối đến bộ NP301 thì phải là ở chế độ TCP Client ( ví dụ máy tính mà chúng ta đang sử dụng để cấu hình, địa chỉ IP là 192.168.1.15, cần đặt chế độ TCP Client nếu muốn kết nối để truyền dữ liệu với bộ NP301
  • Local port: Ở trong ảnh đang để giá trị port là 30000 - Đây là giá trị mà khi từ máy tính client truy cập vào bộ NP301, cần có đủ thông tin IP và port của phía server ( cụ thể là IP server chính là Ip của bộ NP301, port chính là port 30000)

 

Bước 5: Test truyền thông xem việc cấu hình đã ok chưa?

 Như giao diện ở ảnh dưới bạn đang xem. Phía bên trái là phần mềm giao tiếp cổng COM ( thể hiện dữ liệu được truyền vào cổng RS232 của bộ NP301). Phía bên phải là phần mềm giao tiếp theo chuẩn TCP/IP. Cụ thể như sau:

Ở phần giao tiếp cổng COM, coi máy tính là thiết bị truyền dữ liệu cho cổng COM của bộ NP301, nên thống số cổng COM của máy tính sẽ phải giống thông số mà chúng ta đã cài đặt trên cổng RS232 của bộ NP301, cụ thể là: baudrate - 115200, Parity - None, Databit - 8, Stopbit - 1.

Ở phần giao tiếp cổng TCP/IP, do máy tính là client, có địa chỉ ip là 192.168.1.15. Như trong ảnh:

 • Mục 1 - Protocol: Cần chọn là chế độ TCP Client, do bộ NP301 đang đóng vai trò là TCP Server.
 • Mục 3 - Remote host Addr: Ở đây điền địa chỉ IP và port của phía TCP Server ( chính là IP và port của bộ NP301, cụ thể là IP: 192.168.1.254 và port là 30000)

 Như ảnh các bạn thấy, dữ liệu truyền text "BKAII - https://bkaii.com.vn" được truyền từ phía thiết bị RS232 với chu kỳ 1000m gửi một bản tin về thiết bị client một cách thành công.

 "BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!"


 
 

Số lượng người đang truy cập...

Đang có 545 khách và không thành viên đang online