EX9011D: Module đo nhiệt độ 1 kênh đầu vào tương tự, 16 bit, 7 kiểu hiển thị LED.

Giá: Liên hệ
EX9011D là thiết bị thu thập dữ liệu 1 kênh đầu vào tương t...

EX9012: Module thu thập dữ liệu 1 kênh đầu vào tương tự 16 bit.

Giá: Liên hệ
EX9012 là thiết bị thu thập dữ liệu 1 kênh đầu vào tương t...

EX9012D: Module thu thập dữ liệu 1 kênh đầu vào tương tự, 16 bit, 7 segment LED.

Giá: Liên hệ
EX9012D là thiết bị thu thập dữ liệu 1 kênh đầu vào tương t...

EX9012F: Module thu thập dữ liệu 1 kênh đầu vào tương tự 12 bit, tốc độ 100Hz.

Giá: Liên hệ
EX9012F là thiết bị thu thập dữ liệu 1 kênh đầu vào tương t...

EX9012FD: 1 channel, 12 bit Analog In Module with high sample rate (100 Hz) and 7 segment LED

Giá: Liên hệ
EX9012FD Analog In 12bit module can easily be integrated to a RS485 network. It excels at use to mea...

EX9013: 1 channel, 16 bit Analog In Module for resistance temperature detector (e.g. Pt100)

Giá: Liên hệ
EX9013 Analog In 16bit module for resistance temperature sensor can easily be integrated to a RS485 ...

EX9013D: 1 channel, 16 bit Analog In Module for resistance temperature detector (e.g. Pt100) with 7 segment LED

Giá: Liên hệ
EX9013D Analog In 16bit module for resistance temperature sensor can easily be integrated to a RS485...

EX9014: module đầu vào 1 kênh tương tự cách ly, 16 bit, hỗ trợ RS485

Giá: Liên hệ
EX9014 là module đầu vào 1 kênh tương tự cách ly, 16 bit của h&a...

EX9014D: 1 channel, 16 bit Analog In Module with 15V supply for transmitter and with 7 segment LED (isolated)

Giá: Liên hệ
EX9014D Analog In 16bit module can easily be integrated to a RS485 network. It excels at use to meas...

EX9016: RS485 1 strain gauge input module, 16 bit

Giá: Liên hệ
EX9016      RS485 1 strain gauge input module, 16 bit   của hãng ...

EX9022: 2 channel, 12 bit Analog output Module (isolated)

Giá: Liên hệ
EX9022       RS485 2 analogische output, 12 bit, 0-10 V / 4-20 mA ...

EX9053: Module đầu vào số 16 kênh cách ly, hỗ trợ RS485

Giá: Liên hệ
EX9053     Bộ thu thập dữ liệu đầu vào số 16 kênh đầu v&...

EX9041: Module đầu vào số 14 kênh cách ly, hỗ trợ modbus RTU

Giá: Liên hệ
EX9041      RS485 14 digital input isolated with common source của hãng Ex...

EX9041D: Module đầu vào số 14 kênh cách ly, hỗ trợ RS485 (LED).

Giá: Liên hệ
EX9041D là bộ thu thập và điều khiển dữ liệu đầu vào số ...

EX9052D: Module đầu vào số 8 kênh cách ly (6 kênh differential, 2 kênh single-ended), RS485 (LED).

Giá: Liên hệ
EX9052D      Bộ thu thập và điều khiển dữ liệu đầu vào ...

EX9053D: 16 channel RS485 digital input module with LED

Giá: Liên hệ
EX9053D     RS485 16 digital input module with status LED   của hã...

EX9050: 7 channel digital input, 8 channel open collector output RS485 module

Giá: Liên hệ
ExpertDAQ Digital IO module communicate via RS485 and are available with Modbus RTU. Withi...

EX9050D: 7 channel digital input, 8 channel open collector output RS485 module with LED

Giá: Liên hệ
ExpertDAQ Digital IO module communicate via RS485 and are available with Modbus RTU. Withi...

EX9050HD-M : Modbus RTU 8 open collector Ausgang, 8 digital Eingang, NPN

Giá: Liên hệ
EX9050HD-M    Modbus RTU 8 open collector Ausgang, 8 digital Eingang, NPN của h&ati...

EX9044: Module tín hiệu số cách ly 4DI và 8 đầu ra open-collector, hỗ trợ RS485, Modbus RTU

Giá: Liên hệ
EX9044     Bộ thu thập dữ liệu đầu vào số 4 kênh và ...
Results 61 - 80 of 176

Bài viết mới cập nhật...