IOLAN SCS16CM DC: Bộ chuyển đổi tín hiệu 16 cổng RS232 sang Ethernet.

Giá: Liên hệ
IOLAN SCS16CM DC Bộ chuyển đổi tín hiệu 16 cổng RS232 sang Ethernet, d&u...

IOLAN SCS8CM DC: Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng RS232 sang Ethernet, nguồn DC.

Giá: Liên hệ
IOLAN SCS8CM DC Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng RS232 sang Ethernet, d&ugr...

IOLAN SCS8CM DC: Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng RS232 sang Ethernet,

Giá: Liên hệ
IOLAN SCS8CM DC Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng RS232 sang Ethernet, d&ugr...

IOLAN SCS8C DC: Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng RS232 sang Ethernet, nguồn DC.

Giá: Liên hệ
IOLAN SCS8C DC Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng RS232 sang Ethernet, dùng...

HXSP-2108E-C Bộ chuyển đổi tín hiệu hai chiều từ RS485/RS422 sang Ethernet ( TCP/IP)

Giá: Liên hệ
HXSP-2108E-C là bộ chuyển đổi tín hiệu hai chiều từ RS485/RS422 sang...

NPort IA5150A-6I/O: Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 cổng RS232/422/485 sang 2 cổng Ethernet với 4DI và 2DO.

Giá: Liên hệ
NPort IA5150A-6I/O Bộ chuyển đổi tín hiệu nâng cao 1 cổng RS232/485/422...

NPort IA5250A-6I/O: Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 cổng RS232/422/485 sang 2 cổng Ethernet với 4DI và 2DO.

Giá: Liên hệ
NPort IA5250A-6I/O  Bộ chuyển đổi tín hiệu nâng cao 2 cổng RS232/485/42...

NPort IA5150A-12I/O: Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 cổng RS232/422/485 sang 2 cổng Ethernet với 8DI và 4DO.

Giá: Liên hệ
NPort IA5150A-12I/O Bộ chuyển đổi tín hiệu nâng cao 1 cổng RS232/485/42...

NPort IA5250A-12I/O: Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 cổng RS232/422/485 sang 2 cổng Ethernet với 8DI và 4DO.

Giá: Liên hệ
NPort IA5250A-12I/O Bộ chuyển đổi tín hiệu nâng cao 2 cổng RS232/485/42...

NPort S8000 Series: Bộ chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet kết hợp switch công nghiệp.

Giá: Liên hệ
NPort S8000 Bộ chuyển đổi kết hợp 2 tính năng Switch công nghiệ...

NPort S9450I : Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NPort S9450I  Bộ chuyển đổi tín hiệu với 4 cổng RS-232/422/485 sang Etherne...

NPort 5150AI-M12: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/422/485 sang Ethernet ứng dụng trong ngành đường sắt

Giá: Liên hệ
NPort 5150AI-M12 Bộ chuyển đổi tín hiệu  1 cổng RS232/422/485 (3 in 1)&n...

NPort 5250AI-M12: Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232/422/485 sang Ethernet ứng dụng trong ngành đường sắt

Giá: Liên hệ
NPort 5250AI-M12 Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 cổng RS232/422/485 ( 3 in 1) ...

NPort 5450AI-M12: Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232/422/485 sang Ethernet ứng dụng trong ngành đường sắt

Giá: Liên hệ
NPort 5450AI-M12 Bộ chuyển đổi tín hiệu 4 cổng RS232/422/485 (3 in 1) đ...

NPort IA5150A: Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NPort IA5150A Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/422/485 với bảo vệ chống sét lan t...

NPort IA5250A: Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NPort IA5250A   Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 cổng RS232/485/422 sang Et...

NPort IA5450A: Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
NPort IA5450A Bộ chuyển đổi tín hiệu 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet 2 c...

CN2610-8: Bộ chuyển đổi 8 cổng RJ-45 8pin/RS-232, 2 cổng 10/100M Ethernet, 15kV ESD, nguồn cấp 100VAC ~ 240VAC

Giá: Liên hệ
CN2610-8 Bộ chuyển đổi 8 cổng RJ-45 8pin/RS-232, 2 cổng 10/100M Ethernet, 15kV ESD, ...

CN2650-8: Bộ chuyển đổi 8 cổng RJ-45 8pin/RS-232/422/485, 2 cổng 10/100M Ethernet, 15kV ESD, nguồn cấp 100VAC ~ 240VAC

Giá: Liên hệ
CN2650-8 Bộ chuyển đổi 8 cổng RJ-45 8pin/RS-232/422/485, 2 cổng 10/100M Ethernet, 15...

CN2610-16: Bộ chuyển đổi 16 cổng RJ-45 8pin/RS-232, 2 cổng 10/100M Ethernet, 15kV ESD, nguồn cấp 100VAC ~ 240VAC

Giá: Liên hệ
CN2610-16 Bộ chuyển đổi 16 cổng RJ-45 8pin/RS-232, 2 cổng 10/100M Ethernet, 15kV ESD...
Results 121 - 140 of 153

Bài viết mới cập nhật...