Hiện nay chúng tôi là đại lý ủy quyền, chuyên cung cấp các thiết bị Remote I/O của các hãng Procon - Úc, Advantech - Taiwan, Moxa - Taiwan, Yotta Control - Taiwan....

Với tâm thế: "Khách hàng trên hết!".

Với chiến lược định vị thương hiệu BKAII :

"BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất"

hiện nay BKAII là một trong những đơn vị tiên phong dẫn đầu trong việc đồng bộ - cung cấp giải pháp, thiết bị và dịch vụ sau bán hàng của mảng thiết bị truyền thông trong công nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Chúng tôi cam kết luôn hướng đến mục tiêu "mua hộ" cho Khách hàng "đúng" sản phẩm họ "cần" với giá "tốt nhất"! 

 

A-5289D: Module Wifi điều khiển PCL 4DI, 4AI, 4DO, RS-232, RS-485, USB2.0.

Giá: Liên hệ
A-5289D là module Wifi điều khiển PLC 4DI, 4AI, 4DO, đầu ra relay, nguồn DC.&n...

A-5288D: Module Wifi điều khiển PCL 8DI,4DO, RS-232, RS-485, USB2.0.

Giá: Liên hệ
A-5288D là module Wifi điều khiển PLC 8DI, 4DO, đầu ra relay, nguồn DC. H...

A-5191: Module điều khiển PLC 16DI, 4AI, 10DO, hỗ trợ RS232, RS485, USB.

Giá: Liên hệ
A-5191 là bộ module điều khiển PLC 16DI, 4AI, 10DO, đầu ra relay, nguồn DC.&...

A-5190: Module điều khiển PLC 2DI, 2DO, 4AI, 2AO, hỗ trợ RS232, RS485, USB.

Giá: Liên hệ
A-5190 là bộ module điều khiển PLC 2DI, 2DO(Ttansistors), 2AI (0/4~20mA), 2AI (PT...

A-5189: Module điều khiển PLC 4DI/4AI/4DO, hỗ trợ RS232, RS485, USB.

Giá: Liên hệ
A-5189  là bộ module điều khiển PLC 4DI/4DI/4DO, đầu ra relay, nguồn DC...

A-5188: Module điều khiển PLC 8DI/4DO, hỗ trợ RS232, RS485, USB.

Giá: Liên hệ
A-5188 là bộ module điều khiển PLC 8DI/4DO, đầu ra relay, nguồn DC. H...

A-1255s: Module Wifi điều khiển từ xa 8DI/4DO/4AI, hỗ trợ cổng USB, RS485.

Giá: Liên hệ
A-1255s là bộ điều khiển dữ liệu từ xa wifi 8DI/4DO/4AI(0~10V), đầu ra m...

A-1269: Module Wifi điều khiển từ xa 8DO/4AI, hỗ trợ cổng USB, RS485.

Giá: Liên hệ
A-1269 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa wifi 8DO/4AI(0~10V), Nguồn relay đ...

A-1260: Module Wifi điều khiển từ xa 7DI/4DO/4AI,hỗ trợ cổng USB, RS485.

Giá: Liên hệ
A-1260 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa wifi 7DI/4DO/4AI(0~10V), nguồn đ...

A-1251: Module Wifi điều khiển từ xa 16DI, 1 cổng USB, RS485.

Giá: Liên hệ
A-1251 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa wifi 16DI. Hỗ trợ chuẩn tr...

A-1219: Module Wifi điều khiển từ xa 8AI, 4DI, hỗ trợ 1 cổng USB, 1 cổng RS485.

Giá: Liên hệ
A-1219 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa wifi 8AI(0~20/4~20mA J, K, T, E, R, S...

A-1212: Module điều khiển từ xa 4AI, 2AO, 2DI. 2DO, Wifi, USB, RS485, Modbus RTU, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1212 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 4AI(0~20/4~20mA + PT-100/1000), ...

A-1869: Module điều khiển từ xa 8DO, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1869 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8DO, đầu ra nguồn relay. H...

A-1855s: Module điều khiển từ xa 8DI/4DO, đầu ra nguồn, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1855s là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8DI/4DO, đầu ra nguồn. H...

A-1855: Module điều khiển từ xa 8DI/4DO, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1855 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8DI/4DO, đầu ra động cơ điề...

A-1851: Module điều khiển từ xa 16DI, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1851 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 16DI. Hỗ trợ chuẩn tr...

A-1819: Module điều khiển từ xa 8AI, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1819 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8AI( 0~20/4~20mA + J, K,T, E, R,...

A-1812: Module điều khiển từ xa 4AI, 2AO, 2DI, 1 cổng Ethernet, 1 cổng USB, Modbus TCP/IP.

Giá: Liên hệ
A-1812 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 4AI( 0~20/4~20mA + pt- 100/1000)...

A-1069: Module điều khiển từ xa 8DO, nguồn ra relays, RS485, Modbus RTU.

Giá: Liên hệ
A-1069 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 8DO, nguồn ra relays hiển th...

A-1058: Module điều khiển từ xa 12DO, nguồn DC, RS485, Modbus RTU, hiển thị LED.

Giá: Liên hệ
A-1058 là bộ điều khiển dữ liệu từ xa 12 DO, Sink Output, hiển thị...
Results 61 - 80 of 349