EX9051D-M: Module đầu vào số 16 kênh cách ly, modbus RTU, hỗ trợ LED

Giá: Liên hệ
EX9051D-M     Bộ thu thập và điều khiển dữ liệu đầu vào số...

EX9055D-M: Module thu thập dữ liệu số 8 N-MOSFET output, 8DI, Modbus RTU, hỗ trợ LED

Giá: Liên hệ
EX9055D-M Modbus RTU 8 N-MOSFET open source output, 4 digital input của hãng Expert-Taiwan...

EX9043D-M: Module thu thập dữ liệu số đầu ra 16 open-collector, Modbus RTU, hỗ trợ LED.

Giá: Liên hệ
EX9043D-M       Module thu thập dữ liệu số đầu ra 16 open-collec...

EX9060D-M: Modbus RTU 4 relays (2 form A, 2 form B), 4 DI, status LED

Giá: Liên hệ
EX9060D-M       Modbus RTU 4 relays (2 form A, 2 form B), 4 di, status LED&...

EX9067D-M: Modbus RTU 7 relays 0.5A at 120VAC, 1A at 24VDC, 4 DI, status LED

Giá: Liên hệ
EX9067D-M is a 7 channel relay Modbus RTU module. It measures 0.5 A at 120 V AC and 1A at 24 V DC. I...

EX9063AD-M: Thiết bị chuyển tiếp Modbus RTU đầu ra 3 AC-SSR và đầu vào số 8 kênh, hiển thị LED.

Giá: Liên hệ
EX9063AD-M     Thiết bị chuyển tiếp Modbus RTU với 3 AC solid state re...

EX9063BD-M: Thiết bị chuyển tiếp Modbus RTU đầu ra 3 DC-SSR và đầu vào số 8, hiển thị LED.

Giá: Liên hệ
EX9063BD-M        Thiết bị chuyển tiếp Modbus RTU với 3 DC solid ...

EX9065AD-M : Module chuyển tiếp Modbus RTU 5 đầu ra AC-SSR và 4 đầu vào số hỗ trợ chuẩn kết nối RS485

Giá: Liên hệ
EX9065AD-M      Module chuyển tiếp Modbus RTU 5 đầu ra AC-SSR và 4 đ...

EX9065BD-M: Module chuyển tiếp Modbus RTU 5 đầu ra DC-SSR và 4 đầu vào số, hiển thị LED

Giá: Liên hệ
EX9065BD-M       Module chuyển tiếp Modbus RTU 5 đầu ra DC-SSR và ...

EX9065D-M: Bộ chuyển tiếp Modbus RTU đầu ra 5 relays (5A at 250V AC / 30V DC) và 4 đầu vào số, hiển thị LED.

Giá: Liên hệ
EX9065D-M là module chuyển tiếp Modbus RTU 5 đầu ra  relays (5A @ 250V AC / ...

EX9080R-M: Modbus RTU 2 counter/frequency input, 2 digital output

Giá: Liên hệ
EX9080R-M     Modbus RTU 2 counter / frequency input, 2 digital output của h&a...

EX9080RD-M: Modbus RTU 2 counter/frequency input with 7 segment LED

Giá: Liên hệ
EX9080RD-M       Modbus RTU 2 counter / frequency input with 7 segment LED...

EX9017: RS485 8 analog input, 16 bit

Giá: Liên hệ
EX9017 Bộ thu thập dữ liệu đầu vào 8 kênh tương tự hỗ trợ ...

EX9017F: Module 8 kênh đầu vào tương tự, 12 bit, hỗ trợ RS485

Giá: Liên hệ
EX9017F     RS485 8 analog input, 12 bit của hãng Expert - Taiwan hiện đ...

EX9017R: Module 8 kênh đầu vào tương tự analog, 16 bit, cổng RS485 (10 Hz).

Giá: Liên hệ
EX9017R     RS485 8 analog input, 16 bit, channel to channel isolation của hã...

EX9017FR: Module 8 kênh đầu vào tương tự analog, 12 bit, cổng RS485 (60 Hz).

Giá: Liên hệ
EX9017FR      Bộ thu thập dữ liệu đầu vào 8 kênh tương tự...

EX9019: RS485 8 thermocouple input, 16 bit, indiv. channel config

Giá: Liên hệ
EX9019     RS485 8 thermocouple input, 16 bit, indiv. channel config  của h&at...

EX9015: RS485 6 RTD input module

Giá: Liên hệ
EX9015    Module đầu vào 6 kênh RTD,16 bit, hỗ trợ chuẩn kết nối...
Results 41 - 60 of 176

Bài viết mới cập nhật...