EX9543: Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 100M

Giá: Liên hệ
EX9543 là bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 100 của hãng Expert - ...

EX9543G: Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 1000M

Giá: Liên hệ
EX9543G là bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 1000M được thiết kế th...

EX9543G-MM-M-ST: Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 1000

Giá: Liên hệ
EX9543G-MM-M-ST là bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 1000 của hãng...

EX9543G-SFP: Module quang tích hợp hiệu suất cao, hỗ trợ cổng SFP

Giá: Liên hệ
EX9543G-SFP module quang tích hợp hiệu suất cao, đặc biệt hỗ trợ cổng S...

EX9543G-SFP PORT: Bộ chuyển đổi quang điện hỗ trợ 1 cổng SFP 1000Base-X

Giá: Liên hệ
EX9543G-SFP PORT bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100/1000Base-T(X) ...

EX9486C-W: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/485/422 sang Wifi

Giá: Liên hệ
EX9486C-W     Bộ chuyển đổi tín hiệu tử RS232/485/422 sang Wifi c...

EX9212-Zigbee-Z: Zigbee to Zigbee Router

Giá: Liên hệ
EX9212-Zigbee-Z is a professional Zigbee to Zigbee router and extends the network up to 700 meter. ...

EX9132-BI: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/422/485 sang Bluetooth

Giá: Liên hệ
EX9132-BI là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232/422/485 sang Bluetooth c...

EX9332C-Z gprs modem

Giá: Liên hệ
EX9332C-Z modem gprs của hãng Expert - Taiwan hiện đang được BKAII phân p...

EX9332D-Z gprs IP modem

Giá: Liên hệ
Tĩnh năng sản phẩm TCP/IP protocol ready by AT Command. Quad-Band: GSM 850/900/1800/1900 M...

EX9017F-M: Module ngõ vào 8 kênh analog,12 bit, hỗ trợ Modbus RTU

Giá: Liên hệ
EX9017F-M        Module ngõ vào analog 8 kênh tương t...

EX9018BL-M: Module 8 analog input, 16 bit, hỗ trợ RS485, modbus RTU

Giá: Liên hệ
EX9018BL-M     Bộ thu thập dữ liệu hỗ trợ ngõ vào 8 analog ...

EX9015-M: Module đầu vào 6 RTD,16 bit, hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485

Giá: Liên hệ
EX9015-M   Modbus RTU 6 RTD input module, 16 bit của hãng Expert - Taiwan hiện...

EX9033-M: Module đầu vào 3 RTD,16 bit, hỗ trợ Modbus RTU

Giá: Liên hệ
EX9033-M là bộ thu thập dữ liệu đầu vào 3 kênh RTD,16 bit, hỗ trợ...

EX9033P-M: Module đầu vào 3 kênh analog,16 bit, hỗ trợ modbus RTU

Giá: Liên hệ
EX9033P-M là module đầu vào 3 kênh analog,16 bit, hỗ trợ chuẩn tru...

EX9036-M: Module đầu vào 6 kênh analog,16 bit, hỗ trợ modbus RTU

Giá: Liên hệ
EX9036-M      Module đầu vào 6 kênh analog,16 bit, hỗ trợ chuẩn...

EX9036P-M: Module đầu vào 6 kênh analog,16 bit, hỗ trợ modbus RTU, RS485

Giá: Liên hệ
EX9036P-M     Module đầu vào 6 kênh analog hỗ trợ chuẩn truyề...

EX9053D-M: Module đầu vào 16 digital, hỗ trợ RS485 và Modbus RTU

Giá: Liên hệ
EX9053D-M     Bộ thu thập dữ liệu 16 kênh đầu vào 16 digital ...

EX9041D-M: Module đầu vào số 14 kênh cách ly, hỗ trợ modbus RTU (LED)

Giá: Liên hệ
EX9041D-M là bộ thu thập và điều khiển dữ liệu đầu vào s...

EX9052D-M: Modbus RTU digital in 6 diff., 2 single ended

Giá: Liên hệ
EX9052D-M    Modbus RTU digital in 6 diff., 2 single ended, status LED của hãng ...
Results 21 - 40 of 176

Bài viết mới cập nhật...