Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thông minh để xử lý nước, Advantech đã hợp tác với các nhà tích hợp giải pháp tập trung vào miền (DFSI) để đồng tạo ra các giải pháp ứng dụng công nghiệp (I.App) giúp đẩy nhanh việc triển khai các dịch vụ xử lý nước thông minh tại Đài Loan, Đông Nam Á và thị trường Ấn Độ. BKAII sẽ cùng các bạn tìm hiểu về giải pháp này nhé!

Advantech đã sử dụng nền tảng phần mềm đám mây IoT công nghiệp WISE-PaaS 4.0 và cửa hàng WISE-Marketplace I.App để cùng phát triển I.Apps với DFSI. Các I.Apps này được cung cấp cho tất cả các đối tác để khuyến khích sự phát triển của các giải pháp và dịch vụ IoT.

Advantech đã kết nối với DFSI để phát triển một hệ sinh thái các ứng dụng công nghiệp sử dụng nền tảng đám mây gốc mở WISE-PaaS 4.0. Một chiến lược mới là cốt lõi của sáng kiến ​​này: một trọng tâm, hai hướng, ba chiến lược thâm nhập thị trường. Chiến lược này nhằm đẩy nhanh việc triển khai các ứng dụng thông minh trong các ngành dọc toàn cầu. Khi định lượng chiến lược này, LF Jacky Chang, Giám đốc Sản phẩm của Bộ phận Năng lượng và Môi trường của Advantech cho biết, “Một trọng tâm có nghĩa là tập trung vào các lĩnh vực có ứng dụng tăng trưởng cao. Ý tưởng về hai hướng theo nghĩa này là nhằm giúp các ngành công nghiệp thúc đẩy cả tối ưu hóa kỹ thuật số và chuyển đổi kỹ thuật số. Cuối cùng, ba chiến lược thâm nhập thị trường đề cập đến việc thực hiện ba chiến lược thâm nhập thị trường:

  • Sử dụng nền tảng WISE-PaaS
  • Kết nối các DFSI toàn cầu và các nhà phát triển phần mềm
  • Phát triển các ứng dụng thông minh ở ít nhất hai thị trường để chứng minh rằng các giải pháp có thể chuyển nhượng.

Lĩnh vực năng lượng và môi trường bao gồm một loạt các lĩnh vực và ứng dụng với sự khác biệt lớn về môi trường trong từng lĩnh vực của ngành - trong đó có thách thức khi phát triển và quảng bá các ứng dụng thông minh. Do sự khác biệt và phức tạp của từng lĩnh vực năng lượng, Advantech tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cao, bao gồm tài nguyên nước và xử lý, lưu trữ năng lượng và sản xuất điện mặt trời. Trong số này, Advantech đã áp dụng ba chiến lược thâm nhập thị trường trong lĩnh vực tài nguyên nước và xử lý nước để giúp các nhà máy xử lý tối ưu hóa hoạt động của họ và khuyến khích các DFSI thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số.

Đẩy nhanh sự phát triển của các sản phẩm và giải pháp I.App xử lý nước

Về việc thúc đẩy các ứng dụng thông minh trong xử lý nước, ông Chang lấy nước thải làm ví dụ. Ông chỉ ra rằng xử lý nước thải bao gồm ba quy trình chính: xử lý sinh học, lắng đông tụ và lọc màng, trước đây khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải thông minh, các nhà tích hợp hệ thống (SI) sẽ phát triển các giải pháp dành riêng cho ba quy trình này. Tuy nhiên, do thiết bị được sử dụng và môi trường của các nhà máy xử lý nước thải khác nhau giữa các khu vực, các giải pháp cho một nhà máy xử lý nước thải có thể không áp dụng được cho các nhà máy khác. Điều này cản trở đáng kể khả năng chuyển giao và thúc đẩy các giải pháp xử lý nước thải thông minh. Để khắc phục điều này, Advantech sử dụng nền tảng WISE-PaaS làm cơ sở để thúc đẩy các chiến lược hợp tác và đồng sáng tạo. Ông Chang giải thích thêm rằng Advantech ban đầu sử dụng Cloud Foundry làm khuôn khổ cho WISE-PaaS 3.0, để cung cấp cho DFSI giải pháp Nền tảng như một Dịch vụ (PaaS). Sau đó, công ty đổi thành Kubernetes (K8s) để phát triển nền tảng đám mây gốc WISE-PaaS 4.0, cung cấp ba dịch vụ khung ứng dụng quan trọng dựa trên công nghệ container linh hoạt, đó là trực quan hóa (WISE-PaaS/Dashboard và WISE-PaaS SaaS Composer ), quản lý hiệu suất tài sản (WISE-PaaS/InsightAPM) và các dịch vụ khung trí tuệ nhân tạo (WISE-PaaS/AIFS). Quy trình này cho phép DFSI sử dụng trực tiếp ba dịch vụ khung quan trọng này để kết hợp với nền tảng đám mây quản lý thời gian thực IOT công nghiệp của Advantech DeviceOn / BI và phát triển các sản phẩm I.App thông thường (để triển khai nhanh hoặc truy cập thiết bị trực tiếp) hoặc các sản phẩm I.App miền (để quản lý hoạt động được tối ưu hóa). Ông Chang tiếp tục sử dụng quy trình xử lý sinh học trong xử lý nước thải làm ví dụ để giải thích rằng xử lý sinh học chủ yếu diễn ra trong các bể kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí. Quá trình xử lý này chủ yếu nhằm loại bỏ hàm lượng nitơ và phốt pho để cải thiện chất lượng nước, bao gồm các hoạt động chi tiết khác nhau, chẳng hạn như sục khí, tuần hoàn bùn và tuần hoàn chất lỏng nitrat hóa. Do các quy trình phức tạp nên rất khó để phát triển một giải pháp có thể được chuyển giao và áp dụng ở nơi khác. Hiện tại, bằng cách sử dụng nền tảng WISE-PaaS 4.0, Advantech có thể tách các giải pháp xử lý sinh học đã phát triển trước đây cho các nhà máy xử lý nước và tập trung vào ba quy trình nói trên để tái sử dụng các sản phẩm I.App và sau đó tung ra thị trường WISE-Marketplace cho những người khác sử dụng. Do đó, các DFSI có khả năng phát triển có thể mua nhiều sản phẩm I.App trực tiếp từ WISE-Marketplace để phát triển các giải pháp xử lý sinh học cho các tình huống riêng lẻ theo nhu cầu của từng miền cụ thể. Hơn nữa, các DFSI thiếu khả năng phát triển này vẫn có thể hợp tác với Advantech để cùng tạo ra các giải pháp

Kết nối với các SI địa phương để mở rộng thị trường toàn cầu trong khi sử dụng WISE-PaaS 4.0 để khuyến khích các đối tác DFSI tăng tốc phát triển các sản phẩm và giải pháp I.App, WISE-PaaS 4.0 dựa trên K8s cũng có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ với các giải pháp IaaS khác nhau, chẳng hạn như Global Azure, Alibaba Cloud, và Inspur Cloud. Điều này đạt được khả năng tương tác và tính di động của I.App. Ông Chang nhấn mạnh rằng nền tảng đám mây chủ đạo được sử dụng ở mỗi thị trường khu vực khác nhau giữa các thị trường. Do đó, việc WISE-PaaS 4.0 có thể hoạt động trên nhiều nền tảng đám mây mang lại sự tiện lợi đáng kể cho việc hợp tác tại các thị trường khu vực khác nhau. Điều này giúp quảng bá các sản phẩm I.App của Advantech ở các thị trường toàn cầu khác nhau và làm cho việc thúc đẩy đổi mới I.App của SI trở nên khả thi hơn. Ngoài ra, Advantech đã thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác DFSI thông qua các liên doanh. Ví dụ, Advantech và GSD Technologies Co., Ltd. đã thành lập Công nghệ Môi trường GSD trong mối quan hệ đối tác liên doanh, kết hợp nguồn lực của cả hai công ty để phát triển một hệ thống quản lý thiết bị xử lý nước thông minh. Advantech cũng thành lập DFSI chuyên về lĩnh vực xử lý nước để thiết lập liên doanh đồng sáng tạo (CCJV) với Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI), kết hợp nền tảng WISE-PaaS 4.0 với công nghệ xử lý nước của ITRI trong việc phát triển xử lý nước thông minh các dịch vụ. Hiện tại, DFSI này đã phát triển các sản phẩm I.App khác nhau cho các giải pháp xử lý nước thải tại các khu công nghiệp khác nhau và trung tâm lọc và xử lý nước của Tập đoàn nước Đài Loan. Điều này cho phép DFSI chọn các sản phẩm I.App phù hợp theo nhiều nhu cầu cụ thể của miền và đóng gói chúng thành một giải pháp hoàn chỉnh cho miền đó, đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực cụ thể. Theo ông Chang, với kinh nghiệm triển khai thành công CCJV DFSI này trong các lĩnh vực trong nước, Advantech đang đẩy nhanh việc mở rộng các dịch vụ xử lý nước thông minh trên thị trường toàn cầu bằng cách kết nối các đối tác SI tại các thị trường Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và khắp châu Á. Ví dụ, Advantech đã ký Biên bản ghi nhớ với một đối tác SI ở Ấn Độ vào tháng 10 năm 2020, đồng thời tích cực tìm kiếm các đối tác hợp tác của DFSI ở Thái Lan và Malaysia để triển khai các ứng dụng xử lý nước thông minh ở một số khu vực

Các bên cùng có lợi cho các nhà máy xử lý nước, DFSI và Advantech Ông Chang kết luận rằng thông qua mô hình đồng sáng tạo của Advantech với WISE-PaaS 4.0 làm cốt lõi, DFSI có thể nhanh chóng tái tạo các ứng dụng từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, đồng thời chuyển đổi các nhà cung cấp dịch vụ từ vai trò SI đơn thuần sang một trong các dịch vụ vận hành và bảo trì. Trong khi đẩy nhanh quá trình tối ưu hóa kỹ thuật số của các nhà máy xử lý nước, DFSI cũng có thể phát triển một mô hình kinh doanh sáng tạo thông qua chuyển đổi kỹ thuật số, do đó tạo ra cơ hội mới cho tăng trưởng và lợi nhuận theo cấp số nhân. Advantech sẽ tiếp tục thúc đẩy việc phát triển các giải pháp xử lý nước thông minh, đồng sáng tạo với các đối tác vì lợi ích chung của chúng ta để đạt được mức phát thải carbon thấp trong xử lý nước thải. Điều này sẽ củng cố các dịch vụ khu vực của DFSI, tất cả các hoạt động trong khu vực của Advantech và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai

Hiện nay BKAII đang là nhà phân phối các sản phẩm hãng Advantech và rất nhiều hãng tên tuổi khác như: Moxa3onedataATCFour-faith, tại Việt Nam. Để mua được sản phẩm chính hãng hay cần tư vấn thêm thông tin gì các bạn liên hệ BKAII  nhé!

Xem thêm:

"BKAII -Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!"

 


 
 

Số lượng người đang truy cập...

Đang có 501 khách và không thành viên đang online