SFP-1G to RJ45: Industrial Gigabit SFP Copper Transceiver Module

Giá: Liên hệ
SFP-1G to RJ45 Industrial Gigabit SFP Copper Transceiver Module của hãng Kyland&n...

SFP-1FX: Industrial 100M SFP Optical Transceiver Module

Giá: Liên hệ
SFP-1FX Industrial 100M SFP Optical Transceiver Module của hãng Kyland hiệ...

PTS-10A: 1U Rack Mounting High-Precision Time Servers

Giá: Liên hệ
PTS-10A 1U Rack Mounting High-Precision Time Servers của hãng Kyland hiện ...

PTS-10: 1U Rack Mounting High-Precision Time Servers

Giá: Liên hệ
PTS-10 1U Rack Mounting High-Precision Time Servers của hãng Kyland hiện ...

PTS-30M: 3U Rack Mounting High-Precision Time Servers

Giá: Liên hệ
PTS-30M 3U Rack Mounting High-Precision Time Servers của hãng Kyland hiện ...

PTS-30E: 3U Rack Mounting High-Precision Expansion Time Servers

Giá: Liên hệ
PTS-30E 3U Rack Mounting High-Precision Expansion Time Servers của hãng Kyland&nb...

PTS-DR200: DIN-Rail Time Servers

Giá: Liên hệ
PTS-DR200 DIN-Rail Time Servers của hãng Kyland hiện đang được BKAII ...

PTD-1­0:Rack Mount Time Distributors

Giá: Liên hệ
­PTD-1­0 Rack Mount Time Distributors của hãng Kyland hiện đang ...

PTC2000: DIN-Rail Time Convertors

Giá: Liên hệ
PTC2000 DIN-Rail Time Convertors của hãng Kyland hiện đang được BKAII...

PTC1000: PTP Clock Converters

Giá: Liên hệ
PTC1000 PTP Clock Converters của hãng Kyland hiện đang được BKAII ph...

ePT-100: High-Precision Timing Test Analyzer

Giá: Liên hệ
ePT-100 High-Precision Timing Test Analyzer của hãng Kyland hiện đang đ...

KPS2204: 6 Port Managed Din-Rail Programmable Serial Device Servers

Giá: Liên hệ
KPS2204 6 Port Managed Din-Rail Programmable Serial Device Servers của hãng Kyla...

SICOM3005A: 6 Switching Ports + 4 Serial Ports Managed Serial Device Server

Giá: Liên hệ
SICOM3005A 6 Switching Ports + 4 Serial Ports Managed Serial Device Server của hãng&n...

DG-A6: 8 and 16-port RS232/422/485 terminal servers with multiple LAN access

Giá: Liên hệ
DG-A6 8 and 16-Port RS232/422/485 Terminal Srvers with Multiple LAN Access của hãng&nb...

KGW3101: 1- Serial Port DIN-Rail Modbus Gateways

Giá: Liên hệ
KGW3101 1-Serial Port DIN-Rail Modbus Gateways của hãng Kyland hiện đang...

KGW3102: 2- Serial Port DIN-Rail Modbus Gateways

Giá: Liên hệ
KGW3102  2-Serial Port DIN-Rail Modbus Gateways  của h&ati...

KGW3104: 4- Serial Port DIN-Rail Modbus Gateways

Giá: Liên hệ
KGW3104 4-Serial Port DIN-Rail Modbus Gatewayscủa hãng Kyland...

DG-A8/A16: Industrial Rack Mountable Protocol Gateway for Smart Grid

Giá: Liên hệ
DG-A8/A16 Industrial Rack Mountable Protocol Gateway for Smart Grid của hãng Kyla...

EDR-G902-T: Industrial Gigabit firewall/NAT secure router with 1 WAN port, 10 VPN tunnels, -40 to 75°C operating temperature

Giá: Liên hệ
EDR-G902-T Industrial Gigabit firewall/NAT Secure Router with 1 WAN port, 10 VPN tunnels, -40 to 75&...
Results 73 - 91 of 91

Bài viết mới cập nhật...