EX9044D: Module thu thập dữ liệu số cách ly 4 DI, 8 open-collector output, RS485, hỗ trợ LED

Giá: Liên hệ
EX9044D       Bộ thu thập dữ liệu số cách ly đầu v&agra...

EX9042:13 channel RS485 open collector output module (isolated)

Giá: Liên hệ
ExpertDAQ Digital Output module communicate via RS485 and are available with Modbus RTU. W...

EX9043: Module thu thập dữ liệu số đầu ra 16 open-collector hiển thị LED, hỗ trợ RS485

Giá: Liên hệ
EX9043    Module thu thập dữ liệu số đầu ra 16 open-collector, trạng th&...

EX9043D: Module thu thập dữ liệu số đầu ra 16 open-collector hiển thị LED, hỗ trợ RS485 và Modbus RTU

Giá: Liên hệ
EX9043D     RS485 16 open collector output, status LED của hãng Expert - Ta...

EX9060: RS485 relay module - 4 channel digital input, 4 channel relay output

Giá: Liên hệ
ExpertDAQ Relay module communicate via RS485 and are available with Modbus RTU. Within one RS485-net...

EX9060D: RS485 4 relays (2 form A, 2 form B), 4 di, status LED

Giá: Liên hệ
EX9060D     RS485 4 relays (2 form A, 2 form B), 4 di, status LED của hãng E...

EX9063: Module thu thập dữ liệu đầu ra 3 DC-SST và đầu vào số 8 kênh, hỗ trợ cổng RS485.

Giá: Liên hệ
EX9063 là Module thu thập dữ liệu đầu ra3 DC solid state relays và ...

EX9063D: Module thu thập dữ liệu 8 kênh đầu vào số và 3 kênh đầu ra relay, hỗ trợ cổng RS485.

Giá: Liên hệ
EX9063D   RS485 3 relays 5A at 250V AC / 30V DC, 8 di, status LED của hãng Expert - ...

EX9063A: Module thu thập dữ liệu 3 đầu ra AC-SSR và 8 kênh đầu vào ssos, hỗ trợ RS485.

Giá: Liên hệ
EX9063A là module thu thập dữ liệu với 3 đầu ra AC-SSR và 8 kênh...

EX9063B: Module 3 đầu ra relay DC-SSR và đầu vào số 8 kênh, hỗ trợ RS485

Giá: Liên hệ
EX9063B là module thu thập dữ liệu với 3 đầu ra DC-SSR và 8 kênh...

EX9063BD: Module thu thập dữ liệu 8 kênh đầu vào số, 3 đầu ra relays DC-SSR, hỗ trợ RS485, hiển thị LED.

Giá: Liên hệ
EX9063BD      Module thu thập dữ liệu với 3 đầu ra DC-SSR và 8 k&ec...

EX9065: Module relay 4 kênh đầu vào số, 5 kênh đầu ra DC-SSR, hỡ trợ RS485, hiển thị LED.

Giá: Liên hệ
EX9065 là module thu thập dữ liệu  đầu ra AC-SSR và 4 đầu v&agra...

EX9065D: RS485 relay module - 4 channel digital input, 5 channel relay output

Giá: Liên hệ
EX9065D    RS485 5 relay 5A at 250V AC / 30V DC, 4 dig. in, status LED của h&atil...

EX9065B: RS485 relay module - 4 channel digital input, 5 channel DC-SSR relay output

Giá: Liên hệ
ExpertDAQ Relay module communicate via RS485 and are available with Modbus RTU. Within one RS485-net...

EX9065A: RS485 relay module - 4 channel digital input, 5 channel AC-SSR relay output

Giá: Liên hệ
ExpertDAQ Relay module communicate via RS485 and are available with Modbus RTU. Within one RS485-net...

EX9065AD: RS485 relay module - 4 channel digital input, 5 channel AC-SSR relay output with LED

Giá: Liên hệ
EX9065AD      RS485 5 AC solid state relays, 4 digital input, status LED của h...

EX9067: RS485 relay module - 7 channel relay output

Giá: Liên hệ
ExpertDAQ Relay module communicate via RS485 and are available with Modbus RTU. Within one RS485-net...

EX9067D: RS485 relay module - 7 channel relay output with LED

Giá: Liên hệ
EX9067D     RS485 7 relays 0.5 at 120VAC, 1A at 24VDC, 4 di, status LED của h&atild...

EX9080R: RS485 Module 2 counter, 2 open collector output

Giá: Liên hệ
EX9080R       RS485 2 counter / frequency input, 2 digital output &nbs...
Results 81 - 100 of 176

Bài viết mới cập nhật...