HXSP-485A: Thiết bị chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485

3.66667 5 3 Product
Giá: Liên hệ

HXSP-485A là thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ tín hiệu RS232 sang RS485 của hãng Hexin.  Thiết bị được dùng trong các bài toán truyền thông điểm - điểm, điểm - đa điểm, giúp kéo dài đường truyền vật lý thông thường từ RS232  - RS232 ( khoảng 5m) cho phép lên tới 1200m với RS485 với mô hình: PC (RS232) -> (cổng RS232) HXSP-485 ( cổng RS485) ->  (cổng RS485) HXSP-485 (cổng RS232) -> (RS232) PC. Đặc biệt, với HXSP-485A, mặc định bạn không cần cấp nguồn nuôi bởi nó sẽ sử dụng nguồn từ cổng RS232 của thiết bị đầu cuối. Tuy nhiên, nếu nguồn cấp qua RS232 của thiết bị đầu cuối chưa đủ, bạn có thể cấp thêm nguồn 12VDC vào HXSP-45, giúp đường truyền của bạn luôn luôn ổn định.

HTB-RACK-B: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Slots Rack sang Media Converter

Giá: Liên hệ
HTB-RACK-B Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Slots Rack sang Media Converter c...

TM-7520U: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly.

Giá: Liên hệ
TM-7520U   là bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách l...

HXSP-2108V: Bộ thu và phát quang dữ liệu ngược 8-CH Video + 1-CH

Giá: Liên hệ
HXSP-2108V Bộ thu và phát quang dữ liệu ngược 8-CH Video + 1-CH c...

I-7520: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách ly.

Giá: Liên hệ
I-7520       bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485 cách...

HXSP-2116V: Bộ thu và phát quang dữ liệu ngược 16-CH Video + 1-CH

Giá: Liên hệ
HXSP-2116V Bộ thu và phát quang dữ liệu ngược 16-CH Video + 1-CH của h...

I-7520A: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 sang RS422/485.

Giá: Liên hệ
I-7520A     Là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS232 san...

HXEN-2204: Switch công nghiệp 4 cổng Din-rail

Giá: Liên hệ
HXEN-2204  Switch công nghiệp 4 cổng Din-rail 10/100 Base của hãng ...

I-7520R: Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS485 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7520R       là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS...

HXEN-2206: Switch công nghiệp 6 cổng Din-rail

Giá: Liên hệ
HXEN-2206  Switch công nghiệp 6 cổng Din-rail 10/100 Base của hãng...

I-7520AR : Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS422/485 sang RS232.

Giá: Liên hệ
I-7520AR       là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly R...

HXEN-2208: Switch công nghiệp 8 cổng Din-rail

Giá: Liên hệ
HXEN-2208 Switch công nghiệp 8 cổng Din-rail 10/100 Base của hãng ...

I-7520U4 : Bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang Hub 4 kênh RS485.

Giá: Liên hệ
I-7520U4  Là bộ chuyển đổi tín hiệu cách ly RS-232 sang Hub ...

HXEN-2210: Switch công nghiệp 10 cổng Din-rail

Giá: Liên hệ
HXEN-2210 Switch công nghiệp 10 cổng Din-rail 10/100 Base của hãng...

HXSP-485B: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-485B là bộ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485 hai chiều. T...

HXEN-2026: Switch công nghiệp 26 cổng Din-rail

Giá: Liên hệ
HXEN-2026 Switch công nghiệp 26 cổng Din-rail 10/100 Base của hãng Hex...

HXSP-485C: Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
HXSP-485C là bộ chuyển đổi 2 chiều từ RS232 sang RS485 không cần ngu...

HXEN-6208: Switch công nghiệp 8 cổng Din-rail

Giá: Liên hệ
HXEN-6208 Switch công nghiệp 8 cổng Din-rail 10/100Base của hãng Hexin...

HXSP-TTL-U1 Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang TTL

Giá: Liên hệ
HXSP-TTL-U1 Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang TTL dùng để kết nối thiết bị TTL ho...

HXEN-6218: Switch công nghiệp 18 cổng Din-rail

Giá: Liên hệ
HXEN-6218 Switch công nghiệp 18 cổng Din-rail 10/100Base của hãng Hexi...

PSM-ME-RS232/RS485-P: Bộ chuyển đổi cách ly RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
PSM-ME-RS232/RS485-P      Là bộ chuyển đổi RS232 sang RS485 cách...
Results 41 - 60 of 84
 
 

Số lượng người đang truy cập...

Đang có 468 khách và không thành viên đang online