Đây là các tài liệu download miễn phí cho các chuyên ngành: Điện ( đo lường - tự động hóa), điện tử viễn thông,....nhằm giúp các bạn giảm bớt thời gian tìm kiếm và nâng cao năng lực bản thân. Danh mục tài liệu sẽ liên tục được cập nhật:

  1. Catalog giải pháp và sản phẩm của công ty BKAII
  2. Quy trình vận hành hệ thống máy tính điều khiển và giám sát HMI Trạm biến áp 500Kv Thường Tín
  3. Quy trình vận hành máy cắt Recloser Nulec