Industrial Data Acquisition: Là các module DI, DO, AI, AO và PLC  giúp thu thập và xử lý dữ liệu. Các module cho phép hoạt động độc lập thông qua cổng truyền thông RS485 và giao thức Modbus RTU. Sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn Công nghiệp của hãng Procon

PM16DI: Module 16 DI hỗ trợ RS485 Modbus RTU

Giá: Liên hệ
( 0 )
Module PM16DI là bộ thu thập dữ liệu 16 kênh đầu vào số - 16 DI c...

PM16DI110: Module 16 DI (110VAC) hỗ trợ RS485 Modbus RTU

Giá: Liên hệ
( 0 )
Module PM16DI110 là thiết bị mở rộng, giúp thu thập dữ liệu có 16...

PM16DI220: Module 16 DI (220VAC) hỗ trợ RS485 Modbus RTU

Giá: Liên hệ
( 0 )
Module PM16DI220 là thiết bị mở rộng, giúp thu thập dữ liệu c&oacut...

PM8DIO: Module mở rộng 8 DI, 8 DO hỗ trợ Modbus RTU

Giá: Liên hệ
( 0 )
Module PM8DIO là module mở rộng hỗ trợ 8 đầu ra số (8DI) và 8 đầu v&ag...

PM16DO: Module 16 DO hỗ trợ Modbus RTU qua cổng RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
PM16DO là module mở rộng 16 cổng DO thiết kế theo chuẩn công nghiệp của...

PM4RO: Module 4 relay output hỗ trợ modbus RTU qua cổng RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
  PM4RO là module có 4 relay đầu ra dưới dạng thường đóng / t...

PM8AI/I: Module 8 AI ( tín hiệu dòng 4-20ma), hỗ trợ modbus rtu và cổng RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
 PM8AI/I là module cung cấp 8 AI - 8 kênh tín hiệu đầu vào t...

PM8AI/I ISO : Module đầu vào tín hiệu dòng 8 kênh, hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
PM8AI/I ISO là module cung cấp 8 AI - 8 kênh tín hiệu đầu vào tư...

PM8AI/V : Module 8 AI tín hiệu điện áp, có hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485.

Giá: Liên hệ
( 0 )
PM8AI / V là một mô đun đầu vào điện áp 8 kênh của h&ati...

PM8AIV ISO: Module 8 AI tín hiệu điện áp 0-10V cách ly, có hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485.

Giá: Liên hệ
( 0 )
PM8AI / V ISO là một mô đun đầu vào điện áp 0-10V 8 kênh c...

PM8AO: Module 8 AO tín hiệu dòng dải 0-20mA, có hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485.

Giá: Liên hệ
( 0 )
PM8AO là môđun đầu ra tín hiệu dòng 8 kênh của hãng&...

PM8VO: Module 8 AO tín hiệu điện áp dải 0-10V, có hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485.

Giá: Liên hệ
( 0 )
PM8VO là một mô đun đầu ra điện áp 8 kênh của hãng proco...

PM8TC: Module đầu vào cặp nhiệt kế 8 kênh, hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
PM8TC là module đầu vào cặp nhiệt có 8 kênh của hãng proc...

PM8TC ISO: Module đầu vào cặp nhiệt kế 8 kênh cách ly, hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
PM8TC ISO là module đầu vào cặp nhiệt kế 8 kênh cách ly của h&...

PM6RTD: Module đầu vào RTD 6 kênh, hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
PM6RTD là module đầu vào RTD 6 kênh của hãng Procon. PM6RTD c&o...

PMDAIO: Module I/O đa năng - 2 RTD, 2 AI, 1 AO, 4 DI, 2 DO, hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
PMDAIO là sự kết hợp đa năng của đầu vào và đầu ra. Module c&oa...

PMDAIO2: Module I/O đa năng – 2 AI, 2 AO, 4 DI, 4 DO, hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
PMDAIO2 là sự kết hợp đa năng của đầu vào và đầu ra. Module n&a...

PMIOMAP: Module I/O Mapper

Giá: Liên hệ
( 0 )
I/O Mapper được sử dụng cho các giao tiếp điểm-điểm (point-to-point), n...

PMIOMAPTYPE2: Module I/O mapper V2

Giá: Liên hệ
( 0 )
I/O Mapper được sử dụng cho các giao tiếp điểm-điểm (point-to-point), n...

PM485REP: Bộ lặp tín hiệu RS485 (repeater), có hỗ trợ chuyển đổi tín hiệu từ RS232 sang RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
PM485REP là bộ lặp được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu truyền ...
Results 1 - 20 of 30