Đồng hồ đo Ampere - MA202

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Ampere- Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn- Cài đặt hệ số CT: ...

Đồng hồ đo Ampere - MA302

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Ampere- Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn- Cài đặt hệ số CT: ...

Đồng hồ đo Volt - MV15

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Volt- Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn- Dải hiển thị: 0 - 516V- Mạ...

Đồng hồ đo Volt - MV205

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Volt- Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn- Dải hiển thị: 0 - 516V- Mạ...

Đồng hồ đo Volt - MV305

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Volt- Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn- Dải hiển thị: 0 - 516V- Mạ...

Đồng hồ đo Tần Số - MF16

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Tần Số- Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn- Dải đo lường: 45 - 65H...

Đồng hồ đo Tần Số - MF216

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Tần Số- Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn- Dải đo lường: 45 - 65H...

Đồng hồ đo Tần Số - MF316

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Tần Số- Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn- Dải đo lường: 45 - 65H...

Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi - MP14

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi- Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn- Độ phân giả...

Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi - MP214

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi- Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn- Độ phân giả...

Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi - MP314

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi- Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn- Độ phân giả...

Đồng hồ đo Ampere - MA501

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Ampere- Hiển thị 4 số, dạng LCD- Cài đặt hệ số CT: 5 - 5000A-...

Đồng hồ đo Ampere - MA201

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Ampere- Hiển thị 4 số, dạng LCD- Cài đặt hệ số CT: 5 - 5000A-...

Đồng hồ đo Ampere - MA2301

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Ampere 3 pha với công tắc chuyển mạch- Hiển thị 4 số, dạng LC...

Đồng hồ đo Volt - MV507

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Volt- Hiển thị 3 số, dạng LCD- Dải hiển thị: 0 - 516V AC- Mạng kế...

Đồng hồ đo Volt - MV207

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Volt- Hiển thị 3 số, dạng LCD- Dải hiển thị: 0 - 516V AC- Mạng kế...

Đồng hồ đo Volt - MV2073

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo Volt 3 pha với công tắc chuyển mạch- Hiển thị 3 số, dạng LCD-...

Đồng hồ đo năng lượng - EM306-A

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo: KWh.- Hiển thị 6 số, dạng LED- Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm...

Đồng hồ đo năng lượng - EM368-C

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo: Pf, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kW & kVAr- Hiển thị 8 số, dạng LCD- Chi...

Đồng hồ đo VAF - VAF36A

Giá: Liên hệ
Đồng hồ đo: V, A. Hz- Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LCD- Cài đặt hệ s...
Results 1 - 20 of 25