Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 cho phép người dùng có thể kết nối trực tiếp các thiết bị có giao diện cổng vật lý RS485 với cổng USB của máy tính một cách dễ dàng. Hiện nay BKAII có cung cấp các bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 của các hãng nổi tiếng như: Advantech - Taiwan, ATC - China, 3Onedata - China....

EX9531: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485/RS422

Giá: Liên hệ
( 1 )
EX9531 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485 hoặc RS422 của h&ati...

EX9530: Bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232/RS485/RS422

Giá: Liên hệ
( 1 )
EX9530 là bộ chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS232 hoặc RS485...

USB-4604BM: 4-port RS-232/422/485 Serial to USB Converter

Giá: Liên hệ
( 1 )
Bộ chuyển đổi USB-4604BM là một thành viên trong series sản phẩm US...

USB-4604B: 4-port RS-232 Serial to USB Converter

Giá: Liên hệ
( 1 )
Dòng sản phẩm USB-4604 cho phép máy tính người dù...

USB8485I: Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485/422 isolation

Giá: Liên hệ
( 1 )
USB8485I là thiết bị chuyển đổi từ USB sang 8 cổng RS485/422, cho phép c...

USB485I: Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 isolation

Giá: Liên hệ
( 2 )
USB232/485/422 là thiết bị công nghiệp chuyển đổi từ USB sang RS232/485/42...

ADAM-4561: 1-port Isolated USB to RS-232/422/485 Converter

Giá: Liên hệ
( 1 )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ADAM-4561 là một sản phẩm công nghi...

ATC-850: Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/422/485

Giá: Liên hệ
( 0 )
Bộ chuyển đổi tín hiệu ATC-850 là sản phẩm công nghiệp có ...

ATC-820: Thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ USB sang RS485

Giá: Liên hệ
( 0 )
ATC-820 là thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ cổng USB sang RS485 và...
Results 1 - 9 of 9