IPMC100-1GS-2GPOE: Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng PoE, 1 cổng Gigabit SFP

Giá: Liên hệ
IPMC100-1GS-2GPOE là bộ chuyển đổi quang điện sử dụng phương tiện truy...

IPMC100-1GS-1GPOE: Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng PoE, 1 cổng Gigabit SFP.

Giá: Liên hệ
IPMC100-1GS-1GPOE là bộ chuyển đổi quang điện sử dụng phương tiện truyền ...

IPMC100-1GF-2GPOE: Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng PoE, 1 cổng Gigabit.

Giá: Liên hệ
IPMC100-1GF-2GPOE là bộ chuyển đổi quang điện sử dụng phương tiện truyền ...

IPMC100-1GF-1GPOE: Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng PoE, 1 cổng quang.

Giá: Liên hệ
IPMC100-1GF-1GPOE là bộ chuyển đổi quang điện sử dụng phương tiện truyền ...

PT-510: Bộ chuyển đổi quang điện theo tiêu chuẩn IEC 61850-3

Giá: Liên hệ
PT-510 là bộ chuyển đổi quang điện được quản lý theo ti&ecir...

EX9543G-SFP: Module quang tích hợp hiệu suất cao, hỗ trợ cổng SFP

Giá: Liên hệ
EX9543G-SFP module quang tích hợp hiệu suất cao, đặc biệt hỗ trợ cổng S...

EX9543G-SFP PORT: Bộ chuyển đổi quang điện hỗ trợ 1 cổng SFP 1000Base-X

Giá: Liên hệ
EX9543G-SFP PORT bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100/1000Base-T(X) ...

EX9543G-MM-M-ST: Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 1000

Giá: Liên hệ
EX9543G-MM-M-ST là bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 1000 của hãng...

EX9543G: Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 1000M

Giá: Liên hệ
EX9543G là bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 1000M được thiết kế th...

EX9543: Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 100M

Giá: Liên hệ
EX9543 là bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 100 của hãng Expert - ...

IPMC101-F-POE: Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang

Giá: Liên hệ
IPMC101-F-POE là Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng PoE E...

MODEL3012: Bộ chuyển đổi quang – Ethernet 10/100/1000M

Giá: Liên hệ
MODEL3012 là bộ chuyển đổi quang sang Gigabit Ethernet (10/100/1000M). Cung cấp...

MODEL1100: Bộ chuyển đổi quang Ethernet 10/100M

Giá: Liên hệ
MODEL1100 là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (10/100M). Cung cấp cấp g...

MODEL1200: Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng 10/100M

Giá: Liên hệ
MODEL1200 là bộ chuyển đổi quang sang Fast Ethernet (10/100M). Cung cấp cấp g...

MODEL3010: Bộ chuyển đổi quang SFP điện 10/100M

Giá: Liên hệ
MODEL3010 là bộ chuyển đổi Fast Ethernet (10/100M) sang quang SFP. Cung cấp c...

MODEL3011: Bộ chuyển đổi Giga Ethernet sang Quang SFP

Giá: Liên hệ
MODEL3011 là bộ chuyển đổi Gigabit Ethernet (10/100/1000M) sang quang SFP. Cung c...

IMC101GT-1GF: Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp Gigabit

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi quang điện Model IMC101GT-GF là thiết bị chuyển đổi cô...

IMC102B: Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang + 2 Cổng Ethernet (12~48VDC)

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi quang điện Model IMC102B là thiết bị chuyển đổi công n...

IMC101B: Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang + 1 Cổng Ethernet (12~48VDC)

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi quang điện Model IMC101B là thiết bị chuyển đổi công n...

IMC102GT: Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang SFP + 2 Cổng Giga Ethernet

Giá: Liên hệ
Bộ chuyển đổi quang điện IMC102GT là thiết bị chuyển đổi công nghi...
Results 1 - 20 of 39