MW70E: Bộ chuyển đổi framed E1 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MW70E là bộ chuyển đổi framed E1 sang Ethernet của hãng UPCOM được thiế...

MW80E: Bộ chuyển đổi unframed E1 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MW80E là bộ chuyển đổi giao diện từ unframed E1 sang Ethernet của hãng UP...

MW70E4: Bộ chuyển đổi framed E1 sang 4 cổng Ethernet

Giá: Liên hệ
MW70E4 là bộ chuyển đổi framed E1 sang 04 cổng ethernet của hãng UPCOM. Thi...

MW80E4: Bộ chuyển đổi unframed E1-4FE

Giá: Liên hệ
MW80E4 là bộ chuyển đổi unframed E1 sang 04 port FE của hãng UPCOM. Thiết b...

MODEL7212: bộ chuyển đổi FE1 (Framed E1) sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MODEL7212 cung cấp cầu chuyển đổi dễ dàng từ kênh E1 của ITU-T G.703 san...

MODEL7211: Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Giá: Liên hệ
MODEL7211 cung cấp cầu chuyển đổi dễ dàng từ kênh E1 của ITU-T G.703 san...

EOP-4E1-4ETH: Ethernet converter 19 inch

Giá: Liên hệ
EOP-4E1-4ETH là bộ chuyển đổi tín hiệu từ E1 sang Ethernet c...
Results 1 - 7 of 7